Kauppatieteet

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op):

Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä

Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
Markkinoinnin perusteet 5 op
Laskentatoimen perusteet 5 op
Yrittäjyyden perusteet 5 op
Viestinnän johtamisen perusteet 5 op
Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 3 op

Taloustiede:

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi 8 op

HUOM! Kauppatieteellisissä oppiaineissa opetuksenjärjestämisoikeuksia voidaan myöntää vain rajallisesti uusille yhteistyökumppaneille. Mikäli oppilaitoksessanne on tarvetta kauppatieteen opinnoille, kysyttehän lisää yhteistyön mahdollisuudesta.

Lisätietoa:

Koulutuspäällikkö Satu Vuori
satu.vuori@jyu.fi / +358 50 3732 135