Kemia

Arkielämämme tuotteiden, kuten pesuaineiden, kosmetiikan ja terveydenhoitotuotteiden, valmistamisessa hyödynnetään kemian osaamista. Myös uudet teknologiset ratkaisut ja materiaalit sekä energiaratkaisut vaativat kemian osaamista. Kemia on keskeisessä asemassa kun mietitään esim. korkeampaa jalostusastetta, kiertotaloutta ja resurssiviisautta. Kemian perusopinnoissa perehdytään yleiseen kemiaan, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kemiaan, elinympäristön kemiaan sekä biologiseen kemiaan.

Kenelle

Kemia on monitahoinen tiede ja liittyy arkielämään

 • opettajille
 • laboranteille
 • sairaanhoitajille
 • ympäristöalalla toimiville
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. kemia, lääketiede, farmasia, biologia ja ravitsemustiede)

Kokonaisuuden jaksot valmentavat opiskelijoita lääketieteen ja farmasian opintoihin. Opinnoista saa osaamista, jota voi hyödyntää esim. biotalouteen liittyvissä erilaisissa tehtävissä.

Toteutusmuoto

Kemian opetuksessa keskeistä on oppilaitoksissa tapahtuva lähiopetus ja –ohjaus. Opintokokonaisuudessa on myös verkkotyöskentelyä, joka tapahtuu Jyväskylän hallinnoimassa verkkoympäristössä. Suoritusmuotoina ovat tentit, verkkotehtävät ja kotitentti.

Opetuksen järjestämisoikeutta voi hakea seuraaviin opintoihin

 • Kemian perusopinot (25 op)
 • Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) (5 op)

Kemian perusopinnot (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku

Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1 lukuvuodeksi.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
Avoimen yliopiston perimä maksu Opintokokonaisuus: 80 euroa/opiskelija. Opintojakso: Kemian perusteet 1 (yleinen kemia) 5 op 30 euroa/opiskelija. Yksittäiset jaksot: 10 euroa/opintopiste/opiskelija, kuitenkin enintään 30 euroa/opintojakso.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Verkkokursseille ilmoittautuneista maksu on 16 e/opintopiste/opiskelija.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat (tiedot päivitetty 30.1.2017)
 • KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op.
  Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti. Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.

 • KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), 5 op
  Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti.

 • KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia), 5 op
  Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti.

 • KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op
  Luennot ja ohjaukset (52 h) sekä tentti.

 • KEMP1150 Kemian perusteet 5 kemia elinympäristössä), 2 op
  Verkkokurssi.Osallistuminen Jyväskylän verkkokurssille.

 • KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op
  Verkkokurssi. Osallistuminen Jyväskylän verkkokurssille.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Luentomonisteet ja kirjallisuus. Verkkomateriaalit.
Opettajat Kemian opettajalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto kemiassa. Paikalliset opettajat hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä tai viimeistään ennen opetuksen alkua.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys opettajista, opettajan tutkintotodistus ja CV.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo
puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo[a]jyu.fi