Kirjoitusviestintä

Vieläkö muistat, miten koulussa opettelit kirjoittamaan? Kirjoitusviestinnässä ei aloiteta ihan aakkosista, vaikka tieteellinen viestintä oma taiteenlajinsa onkin. Ajattelu ojennukseen ja kriittisyyttä kehiin!

Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssilla harjoitellaan tutkimustekstin lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan johonkin tieteenalaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita (esimerkiksi eri alojen viittauskonventiotioita) sekä ajattelun jäsentämistä ja argumentointia. Kurssin aikana seurataan tieteenalan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kommentoiva puheenvuoro esimerkiksi tiedeblogiin. Kurssilla opiskelijan odotetaan omaksuvan sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä. Kurssi soveltuu myös lukio-opinnoiksi.

Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma

Voimassa vähintään yhden lukuvuoden.

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetuksen JY:n kielikeskuksen opetussuunnitelman pohjalta. Ks. ohjeet viestintä- ja kieliopintojen järjestämiseen.
Avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa/opiskelija. Maksu sisältää opintopalvelut.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Lähiopetusta noin 30 tuntia, itsenäinen työskentely sekä hyväksytysti suoritetut tehtävät. Maksimiosallistujamäärä on 18 opiskelijaa.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n kielikeskukselle.

Opettaja

Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, suomen kielessä syventävät opinnot (laudatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta.

Opettajan tiedot laitetaan mielellään jo hakemuksen liitteeksi.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
puh. 040 640 3320, marita.a.parkkonen[a]jyu.fi