20.09.2018

Psykologia

Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Psykologian opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä sekä muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa.

Kenelle

"Kiitos aivan loistavasti rakennetusta Kehityspsykologian opintojaksosta! Erilaiset tehtävätyypit verkkokurssilla mahdollistavat opistollamme monipuolisen oppimisen myös muiden taitojen kuin vain psykologisen tiedon opettelun ympärillä. Erityisesti vertaisarviointitehtävä on todella hyvä keksintö."

ryhmänohjaaja
 • kaikille psykologiasta kiinnostuneille
 • kaikille ihmisläheistä työtä tekeville, esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimiville
 • opettajille tai opettajiksi aikoville
 • esimiehille
 • sivuaineeksi

Lukioiden tarjontaan soveltuvat

 • kehityspsykologian,
 • persoonallisuuspsykologian ja
 • kliinisen psykologian opintojaksot

Toteutusmuoto

Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla. Tarjoamme monimuotoisia opiskelutapoja, esimerkiksi ryhmäsuoritus, verkkokurssi, kirjalliset tehtävät ja tentti yleisenä tenttipäivänä tai etätentti Kopassa. Ryhmänohjaaja suunnittelee ryhmän etenemisaikataulun ja valitsee käytettävät opiskelutavat. Opiskeluohjeet löytyvät sähköisesti psykologian oppimateriaali-Kopasta. Kopasta löytyy myös monipuolisia luentotallenteita jokaiselta opintojaksolta. Ryhmänohjaajalla on lisäksi apunaan ryhmänohjaajanopas, opettajien tuki ja esimerkki aikataulumallista.

Opetuksen järjestämisoikeutta voi hakea seuraaviin opintoihin

 • psykologian perusopinnot (25 op)
 • opintokokonaisuuden yksittäiset opintojaksot (erityisesti lukioille)

Psykologian perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika

Päähaku ja lisähaku 1

Opetussuunnitelma

Voimassa 2017-2020

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika

Järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi (lv. 2018-2020).

Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen

Avoimen yliopiston maksu sisältää opintopalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelun, opettajien rekrytoinnin, opetuksen toteutuksen (ml. luentotallenteet ja verkkokurssit), opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen ja suoritusten arvioinnin sekä paikallisen ryhmänohjaan perehdytyksen ja ryhmänohjaajan oppaan.

Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ryhmänohjaajan johdolla. Malliaikataulu löytyy oppimateriaali-Kopasta psykologian sivuilta ja sen voi pyytää myös oppiaineen koulutuspäälliköltä.

Avoimen yliopiston perimä maksu

Opiskelijan ilmoittauduttua laskutetaan:
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet: 80 euroa/opiskelija.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuneet: 30 euroa/opintojakso.

Koska avoimen yliopiston yliopistonopettajat arvioivat valtaosan opintosuorituksista avoin yliopisto laskuttaa lukuvuoden päätyttyä opiskelijoiden suoritusten perusteella seuraavasti:

 • 1-5 op suorittaneet 40 euroa/opiskelija
 • 6-25 op suorittaneet 100 euroa/opiskelija
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Opintojaksojen opiskelutavat esitellään lv. 2017-2018 mukaisesti. Opiskelutapoihin saattaa tulla muutoksia lukuvuodelle 2018-2019.

PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
HOPS ja verkkokurssi. Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.

PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
Kirjalliset tehtävät tai ryhmäsuoritus

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
Tentti.

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
Kirjalliset tehtävät tai tentti.

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)
Kirjalliset tehtävät tai ryhmäsuoritus

Toteutus suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Kunkin oppilaitoksen kanssa sovitaan tarjolla olevista suoritustavoista oppilaitokselle ja opintoryhmälle parhaiten soveltuvat muodot.Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea. Ryhmänohjauksen tuella kehitetään sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia ja opiskelutaitoja.

Ryhmänohjaajalla voi olla erikseen sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista. Ryhmänohjaajalla on apunaan psykologian ryhmänohjaajanopas. Opas sisältää opintojaksokohtaiset ohjeet tehtävien tekemiseen ja arviointiin.

Opiskelija voi sisällyttää perusopintoihin yhteensä kaksi (yhteensä 10 op) ryhmässä suoritettua tehtävää.

Opintoihin ei tarvitse toteuttaa opiskelijavalintaa/hakua. Opetus toteutetaan ryhmämuotoisesti, ryhmäkooksi suositellaan vähintään 10 opiskelijaa.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.
Opettajat ja ohjaus

Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat. Ryhmänohjaajalla voi olla niin sovittaessa arviointivastuu joistakin opintosuorituksista.

Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja psykologian aineopintoja. Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä. Ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.

Opetuksessa tarvittavat välineet

Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan verkkoyhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.

Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä kopio ryhmänohjaajan tutkintotodistuksesta ja CV, mikäli häntä ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Katja Lehtonen
puh. 050 428 5317, katja.r.lehtonen[a]jyu.fi