Psykologia

Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Psykologian opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä sekä muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa.

Kenelle

"Kiitos aivan loistavasti rakennetusta Kehityspsykologian opintojaksosta! Erilaiset tehtävätyypit verkkokurssilla mahdollistavat opistollamme monipuolisen oppimisen myös muiden taitojen kuin vain psykologisen tiedon opettelun ympärillä. Erityisesti vertaisarviointitehtävä on todella hyvä keksintö."

Ryhmänohjaaja
 • kaikille psykologiasta kiinnostuneille
 • kaikille ihmisläheistä työtä tekeville, esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimiville
 • opettajille tai opettajiksi aikoville
 • esimiehille

Lukioiden tarjontaan soveltuvat

 • kehityspsykologian,
 • persoonallisuuspsykologian ja
 • kliinisen psykologian opintojaksot

Toteutusmuoto

Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjaajan  johdolla. Tarjoamme monimuotoisia opiskelutapoja, esimerkiksi ryhmäsuoritus, verkkotehtävät, kirjalliset tehtävät ja etätentti Kopassa. Ryhmänohjaaja suunnittelee ryhmän etenemisaikataulun. Opiskeluohjeet löytyvät sähköisesti psykologian oppimateriaali-Kopasta ja verkko-opiskeluympäristö Moodlesta. Kopasta ja Moodlesta löytyy myös monipuolisia luentotallenteita jokaiselta opintojaksolta. Ryhmänohjaajalla on lisäksi apunaan ryhmänohjaajanopas, opettajien tuki ja esimerkki aikataulumallista.

Opetuksen järjestämisoikeutta voi hakea seuraaviin opintoihin

 • psykologian perusopinnot (25 op)
 • opintokokonaisuuden yksittäiset opintojaksot (erityisesti lukioille)

Psykologian perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa 2017-2020
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea 1-3 lukuvuodeksi (lv. 2019-2022).
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Avoimen yliopiston maksu sisältää opintopalvelujen lisäksi opetuksen suunnittelun, opettajien rekrytoinnin, opetuksen toteutuksen (ml. luentotallenteet ja verkkokurssit), opiskelijoiden sisällöllisen ohjauksen ja suoritusten arvioinnin sekä paikallisen ryhmänohjaan perehdytyksen ja ryhmänohjaajan oppaan. Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ryhmänohjaajan johdolla. Malliaikataulu löytyy oppimateriaali-Kopasta psykologian sivuilta ja sen voi pyytää myös oppiaineen koulutuspäälliköltä.
Avoimen yliopiston perimä maksu Avoimen Laskutusperiaatteet 31.7.2019 saakka:
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet: 80 euroa/opiskelija.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuneet: 30 euroa/opintojakso.

Koska avoimen yliopiston yliopistonopettajat arvioivat valtaosan opintosuorituksista avoin yliopisto laskuttaa lukuvuoden päätyttyä opiskelijoiden suoritusten perusteella seuraavasti:
 • 1-5 op suorittaneet 40 euroa/opiskelija
 • 6-25 op suorittaneet 100 euroa/opiskelija
Laskutusperusteet 1.8.2019 alkaen:
Opiskelijan ilmoittauduttua laskutetaan:
Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet: 150 euroa/opiskelija.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuneet: 30 euroa/opintojakso. 
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Opintojaksojen opiskelutavat esitellään lv. 2018-2019 mukaisesti. Opiskelutapoihin saattaa tulla muutoksia lukuvuodelle 2019-2020.

 • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op) HOPS ja tehtävät Moodlessa (sisältää ryhmässä tehtäviä osuuksia). Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.
 • PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op) Oppimistehtävä Kopassa 
 • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op) Etätentti Kopassa
 • PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) Tehtävät Moodlessa 
 • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op) Tehtävät Moodlessa
Toteutus suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Kunkin oppilaitoksen kanssa sovitaan tarjolla olevista suoritustavoista oppilaitokselle ja opintoryhmälle parhaiten soveltuvat muodot. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea. Ryhmänohjauksen tuella kehitetään sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia ja opiskelutaitoja.

Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintosuorituksista. Ryhmänohjaajalla on apunaan psykologian ryhmänohjaajanopas. Opas sisältää opintojaksokohtaiset ohjeet tehtävien tekemiseen ja arviointiin.

Opetus toteutetaan ryhmämuotoisesti, ryhmäkooksi suositellaan vähintään 10 opiskelijaa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.
Opettajat ja ohjaus Opettajina toimivat Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat. Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintosuorituksista. Sisällöllistä ohjausta toteuttavalta ryhmänohjaajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja psykologian aineopintoja. Ryhmänohjaaja hyväksytetään Jyväskylän yliopistossa opetusoikeushakemuksen yhteydessä. Ryhmänohjaajan edellytetään olevan aktiivisesti yhteydessä avoimen yliopiston yliopistonopettajiin koko lukuvuoden ajan.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan verkkoyhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Hakemuksen liitteet Hakemukseen liitetään esitys ryhmänohjaajasta sekä kopio ryhmänohjaajan tutkintotodistuksesta ja CV, mikäli häntä ei ole aiemmin hyväksytty JY:ssa.
Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Katja Lehtonen
puh. 050 428 5317, katja.r.lehtonen[a]jyu.fi