Puheviestintä

Harva meistä elää erakkona vaan kommunikoimme päivittäin toisten ihmisten kanssa. Omia tapojaan voi tarkastella ja vuorovaikutustaitojaan hioa. Harjoitus tekee mestarin!

Puheviestinnän perusteet -kurssi soveltuu ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi ja lukio-opinnoiksi. Sen sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde.

Kurssi soveltuu äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku

Opetussuunnitelma

Voimassa vähintään yhden lukuvuoden.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetuksen JY:n kielikeskuksen opetussuunnitelman pohjalta. Ks. ohjeet viestintä- ja kieliopintojen järjestämiseen.
Avoimen yliopiston perimä maksu

20 euroa/opiskelija. Maksu sisältää opintopalvelut.

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Lähiopetus noin 30 tuntia (keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset), itsenäinen työskentely ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Maksimiosallistujamäärä on 18 opiskelijaa.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n kielikeskukselle.

Opettaja

Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, puheviestinnässä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta.

Opettajan tiedot laitetaan mielellään jo hakemuksen liitteeksi.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
puh. 040 640 3320, marita.a.parkkonen[a]jyu.fi