Ruotsi

Skulle jag lära mig svenska?

Oletko lähdössä merta edemmäs kalaan? Tai vaikkapa vain kotimaan rannikolle? Toisen kotimaisen sujuva taipuminen helpottaa opiskelua, työntekoa ja harrastamista ympäri maan. Ja vähän kauempanakin.

XRU0005 Ruotsin kielen valmentava kurssi (3 op)

Kurssi auttaa ruostuneen kielitaidon parissa kamppailevia opiskelijoita, jotka tarvitsevat monipuolista harjoitusta ja tukea sekä kirjallisen että suullisen ruotsin kielen tuottamisessa. Kurssi soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on jo aikaa ja kielitaito on puutteellinen. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppirakenteita, muun muassa substantiivit, adjektiivit, pronominit, verbit, sanajärjestys ja prepositioiden käyttö. Lisäksi harjoitellaan luetunymmärtämistä erityyppisten tekstien avulla, tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia ja pidetään lyhyt suullinen esitys. Kurssi valmentaa opiskelijaa tutkintoon kuuluvaan ruotsin kielen kurssiin aktivoimalla ruotsin kielen käyttöä.

Ruotsin akateemisen tason kurssit

Ruotsin akateemisen tason kurssit ovat Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittavia akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kursseja. Kurssien sisältönä on arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain, oman alan ruotsinkieliseen sanastoon perehtyminen eri tietolähteiden avulla sekä suullisen alustuksen pitäminen ja kirjallisten esitysten laatiminen.

 
Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku
Opetussuunnitelma Voimassa vähintään yhden lukuvuoden.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetuksen JY:n kielikeskuksen opetussuunnitelman pohjalta. Ks. ohjeet viestintä- ja kieliopintojen järjestämiseen.
Avoimen yliopiston perimä maksu 2 opintopisteen kurssi 20 euroa/opiskelija/kurssi ja 3 opintopisteen kurssi 30 euroa/opiskelija/kurssi. Maksu sisältää opintopalvelut.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot

Ruotsin valmentava kurssi: Vähintään perusasteen ruotsin kielen taito tai vastaavat taidot.

Ruotsin akateemisen tason kurssit: Lukion ruotsin kursseja vastaavat taidot (taitotaso B1) täydennettynä tarvittaessa ruotsin valmentavalla kurssilla.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Ruotsin valmentava kurssi: Lähiopetus noin 50 tuntia, itsenäinen työskentely ja kielioppitentti. Maksimiosallistujamäärä on 25 opiskelijaa.

Ruotsin akateemisen tason kurssit: Lähiopetus noin 50 tuntia, itseopiskelutehtävien tekeminen, suullisen alustuksen pitäminen ja kirjallinen loppukoe. Kursseilla annetaan erikseen arvosanat suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. Maksimiosallistujamäärä on 18 opiskelijaa/kurssi.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n kielikeskukselle.

Opettaja

Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on ruotsiksi.

Opettajan tiedot laitetaan mielellään jo hakemuksen liitteeksi.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
puh. 040 640 3320, marita.a.parkkonen[a]jyu.fi

Lisätiedot

Ruotsin akateemisen tason kurssien kurssikoodit ja -nimikkeet sekä laajuudet:

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (3 op)

 • XRUH002 Svenska för språkvetare / KIE, skriftlig del (1 op)
 • XRUH902 Svenska för språkvetare / KIE, muntlig del (2 op)
 • XRUH003 Svenska för historiker och etnologer / HIS ETN, skriftlig del (1 op)
 • XRUH903 Svenska för historiker och etnologer / HIS ETN, muntlig del (2 op)
 • XRUH004 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / KIR TAH TKA MKA MUS, skriftlig del (1 op)
 • XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / KIR TAH TKA MKA MUS, muntlig del (2 op)
 • XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / JOU PUH YVI, skriftlig del (1 op)
 • XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / JOU PUH YVI, muntlig del (2 op)
 • XRUY002 Svenska för samhällsvetare och filosofer, skriftlig del (1 op)
 • XRUY902 Svenska för samhällsvetare och filosofer, muntlig del (2 op)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (2 op)

 • XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker, skriftlig del (1 op)
 • XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker, muntlig del (1 op)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (3 op)

 • XRUK002 Svenska för pedagoger / AIK ERI KAS OKL, skriftlig del (1 op)
 • XRUK902 Svenska för pedagoger / AIK ERI KAS OKL, muntlig del (2 op)
 • XRUY003 Svenska för psykologer, skriftlig del (1 op)
 • XRUY903 Svenska för psykologer, muntlig del (2 op)

Liikuntatieteellinen tiedekunta (3 op)

 • XRUL005 Svenska för hälsovetare / TER, skriftlig del (1 op)
 • XRUL905 Svenska för hälsovetare / TER, muntlig del (2 op)

Kauppakorkeakoulu (3 op)

 • XRUT002 Svenska för ekonomer, skriftlig del (1 op)
 • XRUT902 Svenska för ekonomer, muntlig del (2 op)

Ohje ruotsin kurssien suoritustietojen toimittamiseksi rekisteröitäväksi

Ruotsin kielen akateemisen tason kursseista käytetään Korpissa yleiskoodia ja -nimikettä XRUX000 Svenska / skriftlig ja XRUX900 Svenska / muntlig. Kurssit kuitenkin toteutetaan ja suoritukset lähetetään rekisteröitäväksi alakohtaisesti siten, että suorituslistan kohtaan Opintojakson koodi ja nimi laitetaan alakohtainen kurssikoodi ja -nimi; kirjallinen ja suullinen osuus kirjataan omille listoilleen.

Jos kurssi on toteutettu usean oppiaineen yhteisenä kurssina, voi suoritustiedot tarvittaessa lähettää yhteisellä listalla yleiskoodilla ja -nimellä. Tällöin on kuitenkin jokaisen opiskelijan kohdalle merkittävä alakohtaisen kurssin koodi ja mielellään myös kurssin nimi. Selkeyden vuoksi suosittelemme kuitenkin mieluummin ilmoittamaan suoritustiedot alakohtaisin listoin.