Saksa

Guten Tag! Wie geht’s?

Saksa - porttimme Eurooppaan! Kaupankäynnissä ja matkailussa virta kulkee molempiin suuntiin. Mikä sen mukavampaa kuin tervehtiä ihmisiä heidän omalla kielellään?

Saksa 1 -alkeiskurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot sekä opetellaan selviytymään saksan kielellä elämän arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen. 

XSA0001 Saksa 1 -alkeiskurssi (4 op)

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku

Opetussuunnitelma

Voimassa vähintään yhden lukuvuoden.
Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetuksen JY:n kielikeskuksen opetussuunnitelman pohjalta. Ks. ohjeet viestintä- ja kieliopintojen järjestämiseen.
Avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa/opiskelija. Maksu sisältää opintopalvelut.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot

Ei edellytetä aiempia opintoja kyseisessä kielessä.

Toteutus ja opiskelutavat

Lähiopetusta noin 50 tuntia, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti. Maksimiosallistujamäärä 40 opiskelijaa.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n kielikeskukselle.

Opettaja

Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, saksan kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on saksaksi.

Opettajan tiedot laitetaan mielellään jo hakemuksen liitteeksi.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
puh. 040 640 3320, marita.a.parkkonen[a]jyu.fi