Venäjä

Здравствуйте! Очень приятно!

Venäjän kielen alkeista on iloa! Jos työskentelet kaupan tai matkailun parissa tai pidät matkustelusta kotimaan rajojen ulkopuolella, venäjän taidosta on sinulle varmasti hyötyä. Suuren kauppakumppanimme ja rajanaapurimme kielen osaaminen auttaa myös ymmärtämään venäläistä kulttuuria ja kohtaamaan ihmisiä.

XVE0005 Venäjä 1 -alkeiskurssi (5 op)
XVE0006 Venäjä 2 -alkeiskurssi (5 op)

Alkeiskursseilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot ja opetellaan selviytymään venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika Päähaku

Opetussuunnitelma

Voimassa vähintään yhden lukuvuoden.

Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika Järjestämisoikeutta voi hakea yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen Oppilaitos suunnittelee opetuksen JY:n kielikeskuksen opetussuunnitelman pohjalta. Ks. ohjeet viestintä- ja kieliopintojen järjestämiseen.

Avoimen yliopiston perimä maksu

30 euroa/opiskelija/kurssi. Maksu sisältää opintopalvelut.

Muut kulut oppilaitokselle

Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot

Venäjä 1: Ei edellytetä aiempia opintoja kyseisessä kielessä.
Venäjä 2: Venäjä 1 tai vastaavat taidot.

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Venäjä 1-2: Lähiopetusta noin 50 tuntia/kurssi, itsenäinen työskentely, kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi. Maksimiosallistujamäärä on 40 opiskelijaa/kurssi.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n kielikeskukselle.

Opettaja

Opettajalla täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto, venäjän kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur) sekä kokemusta aikuisopetuksesta ja erittäin hyvä kielitaito, koska opetus on venäjäksi.

Opettajan tiedot laitetaan mielellään jo hakemuksen liitteeksi.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Marita Parkkonen
puh. 040 640 3320, marita.a.parkkonen[a]jyu.fi