15.12.2017

Ryhmänohjausmalli


”Ryhmänohjauksen ja yhdessä opiskelun merkitys oli minulle suuri. Oli tärkeää saada tukea ympärilläni olevilta ihmisiltä - niin opiskelijoilta kuin ryhmänohjaajaltani. Tämä motivoi minua entistä enemmän opiskeluun.”

opiskelijan kommentti

Ryhmän tukea opintojen suorittamiseen

Ryhmänohjausmallimme perustuu läpi opiskeluprosessin tuettuun ryhmänohjaukseen, jota yksilöohjaus täydentää. Tärkeässä roolissa on yhteistyöoppilaitoksen oma ryhmänohjaaja. Akateemisten opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan suunnitellusti. Opintojen suoritustavoissa ja opiskelijan minäpystyvyyden kehittymisessä hyödynnetään ryhmän tukea. Opiskelija saa kokemuksia erilaisista opintojen suoritustavoista.

Ryhmänohjausmallin edut oppilaitokselle

Oppilaitos voi vaikuttaa tarjottavan lähiopetuksen määrään, jolla on vaikutusta myös välittömiin kustannuksiin ja valtionapuihin. Markkinointi on helpompaa: Valmiiksi suunniteltu ja aikataulutettu malli, ja ohjausta tarjotaan myös akateemisiin opiskelutaitoihin ja urasuunnitteluun.

Miten toimii?

”Yhteinen aikataulu ja suoritustapa mahdollistaa syvällisemmän ohjaamisen, kun ei tarvitse miettiä, miten voisi palvella eri rytmissä ja eri tehtäviä tekeviä opiskelijoita. Aikataulun avulla opiskelija näkee itsekin, että hommia pitää tehdä tietyssä ajassa, jos haluaa saada kaiken valmiiksi määräajassa.”

ryhmänohjaajan kommentti
  • Kuhunkin opintojaksoon on valittu pedagogisesti sopivin toteutusmalli ja aikataulu suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen ja avoimen yliopiston suunnittelu- ja opetushenkilöstön kanssa. 
  • Ryhmä etenee etukäteen sovitussa aikataulussa, mikä varmistaa opintojen etenemisen.
  • Opinnot kytketään opiskelijan nykyisiin työtehtäviin tai urasuunnitelmiin ja opiskelijaa tuetaan uravalinnassa.
  • Ryhmänohjaajalla on mielekäs, aktiivinen ja vastuullinen rooli.

 

 

Onnistumisen edellytykset

  • Sitoutunut, aktiivinen ryhmänohjaaja mukana jo varhain opintojen suunnitteluvaiheessa.
  • Oppilaitoksen ja avoimen yliopiston suunnittelu- ja opetushenkilöstön välinen tiivis yhteistyö. 
  • Riittävän suuri ryhmäkoko, jotta pedagoginen toteutus onnistuu.
  • Opintoihin ilmoittautuminen rajataan lukuvuoden alkuun, jotta muodostuu sitoutunut opiskelijaryhmä.