Hae opetuksen järjestämisoikeutta

Hakuprosessin aikataulut

 • Hakuaika: 12.12.2022 - 22.1.2023
 • Hakemukset käsitellään helmikuun loppuun mennessä.
 • Päätökset järjestämisoikeuksista ilmoitetaan yhteistyöoppilaitoksille maaliskuun loppuun mennessä.

Ohje hakemuksen tekemiseen

Opetuksen järjestämisoikeuksien haussa käytetään sähköistä hakemusta.

Hyvä huomioida ennen hakemista

 • Tutustu huolella Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitostoiminnan tavoitteisiin ja kriteereihin. Järjestämisoikeudet myönnetään näiden perusteella.
 • Hakemuksen voi tehdä vain yksi henkilö. Tämän henkilön kannattaa olla sellainen, joka tuntee haettavan oppiaineen.
 • Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa selvittää opettajien sähköpostiosoitteet, jotta saat täytettyä hakemuksen valmiiksi yhdellä kertaa.

Huom toisen asteen oppilaitokset! Yhteistyösopimusta ei tarvitse tehdä eli toisen asteen oppilaitokset voivat vapaasti tarjota JYU:n orientoivia opintoja kurssitarjottimellaan.

Järjestämisoikeushakemuksen täyttäminen

 • Sähköinen järjestämisoikeushakemus täytetään Jyväskylän yliopiston sidosryhmäportaalissa.
 • Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, katso ohjevideo 1 (02:07)
 • Hakemuksen täyttäminen, katso ohjevideo 2 (06:20)
 • Hakemuksen täyttämisessä huomioitavia asioita
  • Hakemuksen tila -tieto kertoo, missä prosessin vaiheessa hakemus on. (Luonnos = Hakemus ei ole valmis, Hakemus = Hakemus on JYUavoimen käsittelyssä, Ei hyväksytty = Järjestämisoikeutta ei myönnetty, Sopimus = Järjestämisoikeus on myönnetty)
  • Hakemus valmis JYUavoimen käsiteltäväksi -tiedon avulla hakemuksen täyttäjä hallinnoi, milloin hakemus on valmis. (Ei = hakemus on kesken, Kyllä = Hakemus on valmis) 
  • Järjestämisoikeus myönnetty ehdollisena tai haetusta poikkeavalle ajalle. (Jos kentän arvo = Kyllä, järjestämisoikeus on myönnetty haetusta poikkeavin ehdoin. Tarkasta lisätiedot hakemukselta.)

Opettajien ja ryhmänohjaajien hyväksyttäminen

 • Tutustu opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimuksiin.
 • Hakemukseen tallennetaan opettajien nimet ja sähköpostiosoitteet. Hakemuksen täyttäjä lähettää portaalin kautta jokaiselle hakemukseen lisätylle opettajalle sähköpostikutsun liittyä JYUavoimen opettajarekisteriin. 
 • Hakemuksen täyttäjä voi lähettää hakemuksen JYUavoimen käsiteltäväksi heti sähköpostikutsun lähettämisen jälkeen.
 • Jokainen opettaja lisää itse omat pätevyyttä osoittavat dokumenttinsa JYUavoimen opettajarekisteriin (edellyttää rekisteröitymistä).
 • Vain JYUavoimen opettajarekisteriin liittynyt henkilö voidaan hyväksyä oppiaineen opettajaksi tai ryhmänohjaajaksi.

Yhteistyösopimus

Opetuksen järjestämisoikeuden myöntämisen jälkeen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos solmivat yhteistyösopimuksen, joka

 • laaditaan lukuvuosittain,
 • sisältää opintokokonaisuudet ja opintojaksot, myönnetyn opetuksen järjestämisoikeusajan sekä avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitokselta perimät maksut ja
 • vahvistaa avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitoksen tehtävät ja vastuut opetuksen toteuttamiseksi.

Ota yhteyttä

Henkilöstömme antaa lisätietoja opetuksen järjestämisoikeuksien hausta:

 • oppiaineiden sisällölliset kysymykset: koulutuspäälliköt
 • hakemusportaalin käyttö: koulutuspäällikkö Mirva Huovinen
 • alueellisten tarpeiden mukaisista uusista opinnoista neuvottelu: varajohtaja Merja Karjalainen

Pikalinkit ohjevideoihin ja JY:n sidosryhmäportaaliin