JYU:n käyttäjätunnus, Moodle ja Oppimateriaali-Koppa

Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnus

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö voivat saada käyttöönsä Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus mahdollistaa Jyväskylän yliopiston kirjaston elektronisten aineistojen käytön sekä pääsyn verkko-opiskeluympäristöihin.

Moodle

Moodle on avoimen lähdekoodin verkko-oppimisympäristö, jonka käyttöä Jyväskylän yliopiston digipalvelut tukee ja kehittää. Ympäristö mahdollistaa monipuolisesti erilaisia kurssitoteutuksia sekä automatiikkaa esim. tehtävien tarkastuksia, automaattisia palautteita sekä väylän palauttaa tehtäviä plagioinnintunnistukseen. Moodlen ulkoasu on mukautettu yliopiston brändin mukaiseksi, ja ympäristön käyttömukavuutta on parannettu mukauttamalla teemaa. Moodle pävitetään säännöllisesti vastaamaan nykypäivän oppimiseen liittyviin tarpeisiin. Moodle on pääsääntöisesti käytössä myös yhteistyöoppilaitosten opetuksessa, mutta sen rooli saattaa vaihdella oppiainekohtaisesti. 

Oppimateriaali-Koppa

Oppimateriaali-Koppa on osa avoimen yliopiston verkkovälitteisen opiskelun ja sähköisen asioinnin kokonaiskonseptia. Yhteistyöoppilaitosten opetuksessa oppimateriaali-Kopan käyttöaste vaihtelee oppiaineen toteuttamisen mukaisesti. 

Oppimateriaali-Koppa mahdollistaa opiskelussa tarvittavien materiaalien käytön ajasta ja paikasta riippumatta. Osassa oppiaineita opiskelijoilla on mahdollisuus palauttaa kirjalliset opintosuorituksensa Koppaan. Tällöin oppilaitoksessa ei tarvitse koota suorituksia ja lähettää niitä edelleen opettajien arvioitavaksi. Koppaan palautetut tehtävät säilytetään sähköisesti JYU:ssa määriteltyjen aikojen mukaisesti.

Koppa yhteistyöoppilaitosten opetuksessa

1. Kaikki Kopan ominaisuudet käytössä

 • Opiskelijaa saa opiskeluohjeet ja tehtäväohjeistukset.
 • Opiskelija palauttaa kirjalliset suoritukset.
 • Suoritukset säilytetään Kopassa sähköisesti määrätyn ajan.

2. Kopan ohjeistukset ovat käytössä

 • Opiskelija saa opiskeluohjeet ja tehtäväohjaistukset.
 • Kirjalliset suoritukset palautetaan ja säilytetään oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti (muualla kuin Kopassa).

3. Koppaa ei käytetä opetuksessa

 • Oppilaitoksen rekrytoimat opettajat antavat opintojaksojen opiskeluohjeet ja -materiaalit opiskelijoille.
 • Kirjalliset suoritukset palautetaan ja säilytetään oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti (muualla kuin Kopassa).

Kirjautuminen ja Kopan toiminnallisuudet

Kopan opintokokonaisuuskohtaiset yleistunnukset on tiedotettu yhteistyösopimuksen yhteydessä oppilaitoksen opetuksen järjestämisoikeuksien mukaisesti. Oppilaitoksessa voidaan käyttää yleistunnusta oppiaineen esittelyyn esimerkiksi infotilaisuuksissa, ryhmäohjauksessa ja opiskelijoiden neuvonnassa/ohjaamisessa.

Opiskelija

 • kirjautuu Koppaan aina henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla
 • näkee opinto-oikeutensa voimassaolon mukaisesti oppiaineen ohjeet, opintojaksokohtaiset sisällöt ja ohjeet, mahdolliset luentotallenteet ja suoritusohjeet
 • palauttaa kirjalliset tehtävät tai osallistuu Kopan etätentteihin sekä seuraa Koppaan palauttamiensa suoritusten käsittelymerkintöjä. (ei käytössä kaikissa opinnoissa)

Oppilaitokset (yhteyshenkilöt/opettajat/ryhmänohjaajat)

 • kirjautuvat Koppaan opintokokonaisuuksien yleistunnuksilla
 • näkevät oppiaineen ohjeet ja opintojaksojen sisällöt ja ohjeet, mahdolliset luentotallenteet ja suoritusohjeet
 • eivät näe opiskelijoiden Koppaan palauttamia suorituksia ja niihin liittyviä käsittelymerkintöjä