Maksujen laskutus

Avoin yliopisto perii yhteistyöoppilaitokselta maksuja opintokokonaisuuteen tai yksittäiseen opintojaksoon Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittautuneiden opiskelijoiden lukumäärän perusteella. Tiedot perittävistä maksuista löytyvät oppiaineittain Opintotarjonnastamme.

Opiskelijan mahdollisesti suorittamista opintokokonaisuuden laajuuden ylittävistä opintojaksoista peritään opintojaksojen maksut.

Laskutuskäytäntö

  1. JYU laskuttaa oppilaitoksia lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa oppilaitoksen avoimeen yliopisto-opetukseen ilmoittautuneista opiskelijoista.
  2. Ennen laskuttamista JYU:stä lähetetään sähköpostitse oppilaitoksen laskutuksesta vastaavalle henkilölle tarkistettavaksi oppilaitokseen ilmoittautuneiden opiskelijoiden ilmoittautumis- ja opinto-oikeustiedot. Mikäli tiedoissa on virheitä, tulee niistä ilmoittaa viipymättä avoimeen yliopistoon, jolloin ilmoittautumistiedot korjataan Korppi-opintotietojärjestelmään. Tarkat ohjeet ilmoittautumis- ja opinto-oikeustietojen tarkistamiseen lähetetään tietojen toimittamisen yhteydessä.
  3. Mikäli ilmoittautuneiden opiskelijoiden listalta puuttuu opiskelijatietoja, tulee opiskelijat ohjata ilmoittautumaan Korppi-opintotietojärjestelmässä, jolloin ko. opiskelijoiden tiedot tulevat seuraavaan laskutuslistaan.
  4. Mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa, oppilaitoksen tulee ilmoittaa siitä avoimeen yliopistoon ko. oppiaineen opintosihteerille tai koulutussuunnittelijalle ennen laskutusta. Mikäli maksu on jo laskutettu, ei maksua palauteta eikä opinto-oikeutta voida perua.