Maksujen laskutus

Avoin yliopisto perii yhteistyöoppilaitokselta maksuja opintokokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson käynnistämisestä. Maksua määrittelee oppilaitoksen opetuksen järjestämisoikeus. Tiedot perittävistä maksuista löytyvät oppiaineittain Opintotarjonnastamme.

Laskutuskäytäntö

  • Opintokokonaisuuden (-jakson) aloittamismaksu riippumatta ryhmän koosta​
  • Ei perustu enää jatkossa opiskelijamäärään
  • Laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa
    • Kesällä ja syksyllä käynnistyneet opinnot 30.10.
    • Kevätlukukaudella käynnistyneet opinnot 15.4. ​
  • Laskutuksen perustana myönnetty opetuksen järjestämisoikeudet (kts. yhteistyösopimus)
  • Jos opinnot eivät käynnisty, on tärkeää muistaa ilmoittaa opintojen peruminen!