Yhteistyöoppilaitostoimintamme tavoitteet ja kriteerit

Yhteistyöoppilaitostoimintamme tavoitteet    

 • Opiskelijan hyvä palvelu ja oppiminen. Opiskelija saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea. Hänen opiskelutaitonsa kehittyvät ja hän etenee opinnoissaan.
  • Yksilön oppiminen mahdollistetaan varmistamalla opiskeluryhmien käynnistyminen.
  • Opiskelijoilta saadun palautteen avulla toimintamme kehittyy edelleen.
 • Tiiviimpi yhteistyö ja kumppanuus. Kumppanuus tarkoittaa, että tunnemme toisemme paremmin, kehitymme yhdessä ja saavutamme yhdessä enemmän.
 • Tarjontalähtöisyydestä tarvelähtöisyyteen
  1. Opintotarjonta vastaa alueen osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja lisää alueen vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta.
  2. Opinnot ja opiskelutavat vastaavat ajanmukaisiin yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin.  
 • Oppilaitoksen avointa yliopisto-opetusta markkinoidaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Vahvempi kumppanuus mahdollistaa yhteistyön myös markkinoinnin alueella.
 • Avoimella yliopistolla ja yhteistyöoppilaitoksilla on omat selkeät toimintaprofiilinsa. Eriprofiilisella toiminnalla vastataan paremmin opiskelijoiden erilaisiin opiskelutarpeisiin emmekä kilpaile keskenämme.

Opetuksen järjestämisoikeuksien myöntämisen kriteerit

 • Opintotarjonta suunnitellaan suhteessa tarpeeseen. Tarve voi liittyä
  1. maantieteellisen alueen osaamis- ja koulutustarpeisiin,
  2. oppilaitoksen profiiliin ja toiminnan tavoitteisiin ja/tai
  3. asiakkaiden/opiskelijoiden esittämiin koulutustoiveisiin tai -tarpeisiin. 
 • Opinnoilla on riittävästi kysyntää ja riittävä opiskelijapohja on varmistettu.
 • Samalla maantieteellisellä alueella toimivat yhteistyöoppilaitokset ovat sopineet työnjaosta ja/tai yhteistyöstä JYU avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseksi.
 • Opintojen käynnistyminen on varmistettu tehokkaalla ja suunnitelmallisella markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä (työnantajat, oppilaitokset).
 • Opetuksen laatu on varmistettu. Opetustoimeen on saatavilla pätevät opettajat ja ryhmänohjaajat ja oppilaitoksella on riittävät resurssit opetuksen suunnitteluun, ohjaukseen ja neuvontaan sekä markkinointiin.
 • Oppilaitoksessa muodostuu lukuvuoden aikana riittävästi opintopisteitä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa.
  • Kasvutavoitteen voi osoittaa uskottavalla suunnitelmalla opintopistemäärän ja opiskelijamäärän lisäämiseksi. Ryhmänohjausmallin mukaisten oppiaineiden toteuttamiseksi tarvitaan vähintään 6 opiskelijan ryhmä.
 • Lukioiden toiminta on siirtynyt yliopisto-opiskeluun orientoivien opintojen tarjontaan. Lukiot eivät siis hae opetuksen järjestämisoikeuksia yhteistyöoppilaitosprosessin kautta, eikä niiden tarvitse solmia erillistä yhteistyösopimusta, jos ne tarjoavat JYU:n yliopisto-opiskeluun orientoivia opintoja opiskelijoilleen.

Kriteerien täyttymisen voi osoittaa aikaisempien vuosien toiminnalla tai kehittämissuunnitelmalla.