Bio- ja ympäristötieteet yhteistyöoppilaitoksille

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä (25 op), ovat osa biologian sekä luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman opintoja. Opinnoissa opiskelija löytää selityksiä useisiin laajan, mutta myös pienemmän mittakaavan ilmiöihin: 

 • Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Miten energia virtaa ja aineet kiertävät?
 • Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Miksi on niin monenlaisia eliöitä?
 • Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia?
 • Millaisia ilmiöitä järvissä ja merissä tapahtuu ja millaisia vesieliöitä niissä elää? Miten vesiä tulisi hyödyntää?
 • Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itse asiassa tapahtuu? Miten geenit toimivat?

Kenelle

 • Opettajille
 • Yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. lääketiede, biologia)
 • Maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville
 • Biotalousalalla toimiville
 • Luontoharrastajille

Opetuksen järjestäminen

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa on keskeistä oppilaitoksen oman opettajan antama ryhmäopetus ja -ohjaus. Opintokokonaisuuden jokaisella jaksolla on asiantuntijaluennot, jotka ovat verkkotallenteina ja myös oppilaitosten käytettävissä. Suoritusmuotoina ovat ryhmä- ja yksilötehtävät, aineistotehtävät, laboratoriotyöt ja tentit.

 • Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen tarkentavat ohjeet.
 • Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 • Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 • Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op) Luentoja n. 10 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, ryhmätyöskentelyä, ryhmä- ja yksilötehtäviä ja tentti. Opinnot aloitetaan tästä opintojaksosta.
 • BENP1002 Vesi ja vesistöt (5 op) Luentoja n. 20 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, aineistotehtävät ja tentti.
 • BENP1003 Solun elämä (5 op) Luentoja n. 20 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, laboratorioharjoituksia korvaava tehtävä, tentti.
 • BENP1004 Luonnon monimuotoisuus (5 op) Luentoja n. 30 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, laboratorioharjoituksia edeltävät tehtävät, laboratorioharjoitukset n. 20 h, oppimistehtävät (3 kpl) ja tentti.
 • BENP1005 Ihminen ja ympäristö (5 op) Luentoja n. 10 h (luentotallenteet käytettävissä), kirjallisuus, ryhmätyöskentelyä, ryhmä- ja yksilötehtäviä ja tentti. Tämä opintojakso on viimeisenä suoritettava jakso, jolla päätetään perusopintokokonaisuuden opinnot.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Moodlessa.
Opetuksessa tarvittavat välineet BENP1004 laboratorioharjoituksiin tarvitaan mikroskooppeja ja kurssityömateriaaleja. Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op -jaksoon liittyvien aineistotehtävien käyttöoikeudesta maksu on 240 euroa/lukuvuosi. Maksu maksetaan bio- ja ympäristötieteiden laitokselle.