Englanti yhteistyöoppilaitoksille

XEN0005 Englannin kielen täydentävä kurssi (3 op)

 • Kurssi sopii hyvin kaikille, joiden englanti on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, harjoitellaan kuuntelua ja puhumista ja luetaan ja kirjoitetaan. Kurssi valmentaa myös kandidaatin tutkintoihin vaadittaviin englannin kursseihin aktivoimalla kielen käyttöä.

XENX001 Academic Reading (3 op)

 • Kurssi on Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi.
 • The course focuses on developing critical academic reading skills and strategies, as well as vocabulary strategies for reading extensive discipline specific texts. Information management and activation of communication skills will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

XENX003 Communication Skills (3 op)

 • Kurssi on Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi.
 • Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to their own field and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will develop communication confidence and team working skills.

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot
 • Englannin kielen täydentävä kurssi: Vähintään perusasteen englannin kielen taito tai vastaavat taidot.
 • Academic Reading: Lukion englannin kursseja vastaavat taidot tarvittaessa täydennettynä englannin valmentavalla kurssilla.
 • Communication Skills: Lukion englannin kursseja vastaavat taidot tarvittaessa täydennettynä englannin valmentavalla kurssilla.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • Englannin kielen täydentävä kurssi: Lähiopetus vähintään 40 tuntia, itsenäinen työskentely ja lopputentti. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 25 opiskelijaa.
 • Academic Reading: Lähiopetus vähintään 40 tuntia ja itsenäinen työskentely. Lopputyönä laaditaan lyhennelmä oman alan tieteellisestä artikkelista. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 25 opiskelijaa.
 • Communication Skills: Lähiopetus vähintään 40 tuntia, lyhyen alustuksen pitäminen englanniksi ja itsenäinen työskentely. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 20 opiskelijaa.
Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n Moville.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.