Erityispedagogiikka yhteistyöoppilaitoksille

Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa. Opinnoissa tarkastellaan

 • Miten tukea osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä?
 • Millaisissa ympäristöissä erityiskasvatuksessa toimitaan?
 • Miten poistaa oppimisen esteitä?
 • Miten ottaa huomioon oppijan yksilöllisyys?
 • Mitä oppimisvaikeudet ovat?
 • Miten tunnistaa ja kohdata moninaisuutta?

Kenelle

 • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
 • aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
 • kolmannen sektorin toimijoille
 • edellä mainituille aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Erityispedagogiikan perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen panostetaan ja opiskelijat sitoutetaan yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Lähiopetusta toteutetaan ryhmänohjauksen lisäksi mahdollisesti myös reaaliaikaisella luennolla oppilaitoksen tarpeiden mukaan.

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee JY:n opetussuunnitelman pohjalta, avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä ryhmänohjaukseen pohjautuvan opetusohjelman. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ja aikataulutetusti ryhmänohjaajan johdolla.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Erityispedagogiikan perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op) Verkkotentti. Ryhmänohjausta.
 • ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op) Toimintaympäristöön tutustumista. Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.
 • ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op) Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.
 • ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op) Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.
 • ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op) Verkkokurssi. Ryhmänohjausta.
Toteutus (aikataulu, reaaliaikainen opetus, ryhmänohjauksen tuntimäärät) suunnitellaan yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Joissakin opintojaksoissa on tarjolla lisäksi asiantuntijaluentoja verkkotallenteina, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Opiskeluohjeet löytyvät Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/ Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka opiskelija ilmoittautuessaan opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.