Historia yhteistyöoppilaitoksille

Historian opiskelu opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, omaa itseä ja paikkaa maailmassa. Historiassa ei opiskella pelkkiä tosiasioita tai faktoja, vaan opetellaan tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat kokonaisuuden, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään.

Kenelle

 • Historian opiskelu antaa valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja lopulta soveltamiseen, joten historioitsijan taidoista on hyötyä lähes millä tahansa alalla.
 • Historian perusopinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi
  • opetusalalle
  • museoalalle
  • järjestötehtäviin
  • kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen hakeutuville tai niissä jo toimiville

Opetuksen järjestäminen

Historian perusopinnoissa hyödynnetään asiantuntijaluentotallenteita ja kirjallisuutta. Opintosuoritukset arvioidaan historian ja etnologian laitoksen opettajien toimesta. Oppilaitoksen on halutessaan mahdollista järjestää myös lähiopetusta ja ryhmänohjausta opintojen tueksi.

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Historian perusopinnot (30 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat HISP011 Johdatus historiantutkimukseen (5 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät

HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (5 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti

HISP023 Sukupuolihistoria (5 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (5 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti

HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (5 op)
Verkkotentti

HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (5 op)
Luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti

Luentotallenteiden lisäksi oppilaitos voi halutessaan järjestää luentoja joistain opintojaksoista. Ryhmänohjauksen järjestäminen opiskelun tueksi on suositeltavaa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti Moodlessa. 
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.