Kasvatustiede yhteistoteutusmallilla

Ilmiöpohjaiset, ryhmänohjaukseen pohjautuvat kasvatustieteen perusopinnot voi joustavasti liittää osaksi muita opintoja ja niiden jälkeen on mahdollista jatkaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin. Kasvatustieteen perusopinnot, joissa yhdistyvät kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja varhaiskasvatustiede, antavat

  • uusia näkökulmia ja ymmärrystä kasvatustieteellisiin ilmiöihin
  • tietoa eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä
  • eväitä ammatillisen varmuuden, asiantuntijuuden ja argumentointitaitojen kehittämiselle
  • valmiuksia opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiselle (valmentautuminen, haku, opintojen hyväksilukeminen)

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan yhteistoteutusmallilla. Opintojaksojen opetuksesta ja arvioinnista vastaavat JYUavoimen opettajat, lisäksi yhteistyöoppilaitoksen oma ryhmänohjaaja tai yhteistyöoppilaitosten yhteinen ryhmänohjaaja tukee opiskelua paikallisesti.

Samaan opintoryhmään osallistuu useamman yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat. Suoritustavat ovat pääasiassa JYUavoimen omien suoritustapojen mukaisia.

  •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: JYUavoin suunnittelee kaikille oppilaitoksille yhteisen opetusohjelman ja aikataulun JY:n opetussuunnitelman pohjalta. Opiskeluryhmä etenee aikataulutetusti. Opintoihin sisältyy yhteisiä JYUavoimen järjestämiä orientaatiotapaamisia verkossa sekä yhteistyöoppilaitoksen ryhmänohjaajan tarjoamaa paikallista ohjausta. Ryhmällä ei ole minimikokoa. Yhteistoteutusmallin mukainen ryhmä on tarkoitettu yhteistyöoppilaitoksille, joilla ryhmänohjausmallin mukainen ryhmä jää liian pieneksi.
  •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
  •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
  •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Kasvatustieteen perusopinnot, yhteistoteutusmalli (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Opintojaksojen opiskelutavat esitellään lv. 2022-2024 mukaisesti. 

Opetustavat ja -aikataulut päätetään keväällä 2023:

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
Suoritustapa:

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2
 (3 op)
Suoritustapa:

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
Suoritustapa:

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2
 (2 op)
Suoritustapa:

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
Suoritustapa:

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
Suoritustapa:

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)
Suoritustapa:


Opiskeluohjeet ja -materiaali Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka sisältää opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus ja verkkokurssit.  
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjaan palkkiosta. JYUavoimen opettajien opetus ja arviointityö sisältyy JYUavoimen perimään hintaan.