Kirjallisuus yhteistyöoppilaitoksille

Kirjallisuuden opinnoissa perehdyt tekstien analyysiin sekä kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen erilaisiin suuntauksiin – nykytutkimusta unohtamatta. Tutustut kirjallisuuden tyylikausiin ja lajeihin sekä kirjallisuushistoriaan.

Perusopinnot tarjoaa perustiedot kirjallisuustieteestä tutkimusalana, kirjallisuushistoriasta sekä kaunokirjallisten tekstien analyysista. Lisäksi perusopintoihin kuuluu laaja kaunokirjallisuuden tuntemuksen osuus.

Kenelle

  • erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tai kirjallisuuden tutkijoiksi aikoville
  • kirjallisuuden harrastajille
  • ammatillisesti kiinnostuneille, mm. kustannus- ja kirjastoalalla työskenteleville
  • täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille tai viestintätehtävissä toimiville
  • sivuaineeksi yliopistolliseen tutkintoon

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Kirjallisuuden perusopinnot järjestetään lähiopetuspainotteisesti. Lähiopetuksessa luetaan ja keskustellaan kaunokirjallisista teksteistä. Harjoitellaan tekstianalyysia ja tutustutaan kirjallisuuden tutkimukseen.  

  •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet. Perusopinnoissa ryhmäkoko on oltava vähintään 8 opiskelijaa.
  •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
  •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
  •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Kirjallisuuden perusopinnot 25 op

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Kaikille pakolliset opintojaksot (20 op)
TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto5 op
KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet 5 op
KIRP122 Kirjallisuuden analyysi 5 op
KIRP131 Länsimaisen kirjallisuuden historia 3 op
KIRP132 Kotimaisen kirjallisuuden historia 2 op

Kirjallisuuden tuntemus (5 op, valitaan toinen)
KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus 5 op
KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus 5 op

Lähiopetukset koostuvat luennoista ja analyysiharjoituksista. Lähiopetusta järjestetään pakollisista opintojaksoista (vähintään kolmesta opintojaksosta). Suositeltava määrä on 10–20 tuntia opetusta jaksoa kohden. Kirjallisuuden tuntemus -opintojaksot suoritetaan joko tenttien tai lukupiirinä.

Lähiopetuksen lisäksi jakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä saatujen tehtävien pohjalta. 
Opiskeluohjeet ja -materiaali Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Moodlen ominaisuuksia osittain: opiskeluohjeet ja tehtäväohjeistukset. Kirjalliset opintosuoritukset palautetaan oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.
Kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Opettajien pätevyysvaatimukset Opettajalta vaaditaan maisterin tutkinto, pääaineena kirjallisuus.