Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen yhteistoteutusmallilla

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen moduuli 15 op sisältää opintojaksoja liikunnasta, hyvinvoinnista, liikuntapsykologiasta ja liikuntabiologiasta. Liikunta- ja hyvinvointiala on kasvava alue, jolle kaivataan yhä monialaisempaa osaamista.

Kenelle

  • Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden parissa työskenteleville sekä kaikille aiheista kiinnostuneille
  • Eri ammattialoille, kuten ohjaajille, valmentajille, urheilijoille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille
  • Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden allalle pyrkiville
  • Muiden opintojen rinnalle (esim. kasvatustiede, psykologia, kauppatieteet, ravitsemustiede)
  • Tuo näkökulmia myös omaan hyvinvointiin
  • Eri ikäryhmille

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opinnot toteutetaan yhteistoteutusmallilla. Opintojaksojen opetuksesta ja arvioinnista vastaavat JYUavoimen opettajat, lisäksi yhteistyöoppilaitoksen oma tuutori tai yhteistyöoppilaitosten yhteinen tuutori tukee opiskelua paikallisesti.

Samaan opintoryhmään osallistuu useamman yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat. Suoritustavat ovat JYUavoimen ylipiston suoritustapojen mukaisia.

  •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: JYUavoin suunnittelee kaikille oppilaitoksille yhteisen opetusohjelman ja aikataulun JY:n opetussuunnitelman pohjalta. Opiskeluryhmä etenee aikataulutetusti. Opintoihin sisältyy yhteisiä JYUavoimen järjestämiä orientaatiotapaamisia verkossa sekä yhteistyöoppilaitoksen tuutorin tarjoamaa paikallista ohjausta.
  •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
  •  Tuutorit: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
  •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (15 op), yhteistoteutusmalli

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Aloitus
Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen (2 op)

Liikuntabiologinen näkökulma
Kehosta mitattava hyvinvointitieto (2 op)
Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3 op)

Liikuntapsykologinen näkökulma
Liikuntapsykologian perusteet (5 op)
Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa (2 op)

Reflektointi
Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen (1 op)

Aikataulu:
Tarkemmat aikataulutiedot päätetään keväällä 2023

 

Opiskeluohjeet ja -materiaali Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka sisältää opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset ja keskustelualueet. Moodleen palautetaan kirjalliset suoritukset. 
Opetuksessa tarvittavat välineet

Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjaan palkkiosta. JYUavoimen opettajien opetus ja arviointityö sisältyy JYUavoimen perimään hintaan