Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen yhteistoteutusmallilla

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen moduuli 15 op sisältää opintojaksoja liikunnasta, hyvinvoinnista, liikuntapsykologiasta ja liikuntabiologiasta. Liikunta- ja hyvinvointiala on kasvava alue, jolle kaivataan yhä monialaisempaa osaamista.

Kenelle

  • Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden parissa työskenteleville sekä kaikille aiheista kiinnostuneille
  • Eri ammattialoille, kuten ohjaajille, valmentajille, urheilijoille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille
  • Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden allalle pyrkiville
  • Muiden opintojen rinnalle (esim. kasvatustiede, psykologia, kauppatieteet, ravitsemustiede)
  • Tuo näkökulmia myös omaan hyvinvointiin
  • Eri ikäryhmille

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opinnot toteutetaan yhteistoteutusmallilla. Opintojaksojen opetuksesta ja arvioinnista vastaavat JYUavoimen opettajat, lisäksi yhteistyöoppilaitoksen oma tuutori tai yhteistyöoppilaitosten yhteinen tuutori tukee opiskelua paikallisesti.

Samaan opintoryhmään osallistuvat useamman yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat. Suoritustavat ovat JYUavoimen ylipiston suoritustapojen mukaisia.

  •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: JYUavoin suunnittelee kaikille oppilaitoksille yhteisen opetusohjelman ja aikataulun JY:n opetussuunnitelman pohjalta. Opiskeluryhmä etenee aikataulutetusti. Opintoihin sisältyy yhteisiä JYUavoimen järjestämiä orientaatiotapaamisia verkossa opiskelijoille ja tuutoreille sekä yhteistyöoppilaitoksen tuutorin tarjoamaa paikallista ohjausta.
  •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
  •  Tuutorit: Tuutorointi on oppilaitoksen ryhmän tukemista, sisältöjen avaamista ja opiskelutapojen haltuunoton tukea (esimerkiksi tieteellinen kirjoittaminen). Tuutoreiden pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
  •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (15 op), yhteistoteutusmalli

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat

Syyslukukausi

Orientaatio

LTKY4005 Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen (2 op)

Liikuntabiologinen näkökulma
LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto (2 op)
LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3 op)

Kevätlukukausi

Liikuntapsykologinen
näkökulma

LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet (5 op)
LTKH1001 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa (2 op)

Reflektointi
LTKY4003 Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen (1 op)

Aikataulu:
Opiskelu toteutetaan ajalla elokuu 2023-toukokuu 2024.

Opiskeluohjeet ja -materiaali Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka sisältää opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset ja keskustelualueet. Moodleen palautetaan kirjalliset suoritukset. Lisäksi orientaatiotilaisuuksia järjestetään Zoomin kautta.
Opetuksessa tarvittavat välineet

Luentotallenteiden katsomiseen ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera.

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa tuutorin palkkiosta. JYUavoimen opettajien opetus ja opintojen arviointityö sisältyy JYUavoimen perimään hintaan.