Luonnonvarat ja ympäristö  yhteistyöoppilaitoksille

Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintokokonaisuuden opintojaksojen opiskelu on jatkoa bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opiskelulle. Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintokokonaisuudesta on tarjolla yksittäisiä opintojaksoja.

Kenelle

 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. biologia)
 • maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville
 • opettajille
 • biotalousalalla toimiville
 • luontoharrastajille

Ekologia

Ekologia-opintojaksolla tulevat tutuiksi perusekologiset asiat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasoilla. Tätä perusekologista tietoa tarvitaan esimerkiksi kun laajennetaan tietämystä metsien luonnonvaroista ja monikäytöstä. Jakso suoritetaan tentillä tai oppimistehtävillä.

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet

Opintojaksolla perehdytään laajasti kestävään kehitykseen sekä keskeisten kotimaisten toimijoiden rooleihin kestävässä kehityksessä. Mitä luonnonvarojen käytön aiheuttamia kestävyysongelmia on ja mitä yhteiskunnallisia ja taloudellisia ulottuvuuksia on uusiutuvien luonnonvarojen käytössä? Myös tämän opintojakson osaaminen on avainasemassa ja pohjana perehdyttäessä metsien luonnonvaroihin ja monikäyttöön. Jakso suoritetaan kirjallisilla tehtävillä.

Metsien luonnonvarat ja monikäyttö

Opintojaksolla tutustutaan boreaalisen havumetsän ekosysteemeihin, suomalaiseen metsätalouteen ja metsien käytön suunnitteluun. Kurssin jälkeen opiskelijalla on osaamista myös metsälainsäädännöstä ja luonnonhoidosta talousmetsissä. Kurssin myötä muodostuu perusymmärrys metsien monikäytöstä, ekosysteemipalveluista ja monimuotoisuuden suojelusta sekä metsien kestävän käytön periaatteista. Jakso suoritetaan kirjallisilla tehtävillä.

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen tarkentavat ohjeet.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • BENA2020 Ekologia (3 op)
  Luennot ja kirjallisuus; oppimistehtävä
 • BENA4025 Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)
  Luennot ja kirjalliset materiaalit; kirjalliset tehtävät
 • BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op)
  Luennot ja kirjalliset materiaalit; kirjalliset tehtävät
Opiskeluohjeet ja -materiaali Opintojaksojen opettajat antavat opiskeluohjeet. 
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.