Opettajakriteerit

Jyväskylän yliopiston kielikeskus edellyttää avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten kieli- ja viestintäopintojen opettajilta seuraavaa koulutusta:

 • Kirjoitusviestinnän opettajat:
   • suomen kielen syventävät opinnot (laudatur)
 • Puheviestinnän opettajat:
   • puheviestinnän syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur)
 • Ruotsin ja vieraiden kielten opettajat:
   • opetettavassa kielessä syventävät opinnot (laudatur; poikkeustapauksissa aineopinnot eli cum laude approbatur)
   • erittäin hyvä kielitaito, koska opetus tapahtuu pääosin kyseisellä kielellä
   • suullisen kielitaidon kurssien opettajien täytyy olla syntyperäisiä kielen puhujia ja heillä tulee olla kieltenopettajan koulutus ja/tai vahva kokemus kielenopetuksesta

Lisäksi kaikilta opettajilta edellytetään

   • ylempi korkeakoulututkinto
   • kokemusta aikuisopetuksesta
   • säännöllistä osallistumista kielikeskuksen tarjoamaan tai osoittamaan täydennyskoulutukseen, kuten kielikeskuspäivään
   • kurssisuunnitelma, joka toimitetaan ennen kurssia kielikeskuksen yhteyslehtorille
   • kurssista laadittava kurssiraportti, joka toimitetaan kurssin jälkeen kielikeskuksen yhteyslehtorille