Psykologia yhteistyöoppilaitoksille

Psykologian opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä sekä muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa.

Kenelle

 • kaikille psykologiasta kiinnostuneille
 • kaikille ihmisläheistä työtä tekeville, esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimiville
 • opettajille tai opettajiksi aikoville
 • esimiehille

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla. Tarjolla on monimuotoisia opiskelutapoja kuten ryhmäsuoritus, verkkotehtävät, kirjalliset tehtävät ja etätentti Kopassa. Ryhmänohjaajalla on apunaan ryhmänohjaajan opas, opettajien tuki ja esimerkki etenemisaikataulumallista.

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ryhmänohjaajan johdolla.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Psykologian perusopinnot, ryhmänohjausmalli (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Opintojaksojen opiskelutavat esitellään lv. 2018-2019 mukaisesti. Opiskelutapoihin saattaa tulla muutoksia lukuvuodelle 2019-2020.

 • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
  HOPS ja tehtävät Moodlessa (sisältää ryhmässä tehtäviä osuuksia). Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.
 • PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
  Oppimistehtävä Kopassa 
 • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op) 
  Etätentti Kopassa
 • PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
  Tehtävät Moodlessa 
 • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)
  Tehtävät Moodlessa
Kunkin oppilaitoksen kanssa sovitaan tarjolla olevista suoritustavoista oppilaitokselle ja opintoryhmälle parhaiten soveltuvat muodot. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea. Ryhmänohjauksen tuella kehitetään sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia ja opiskelutaitoja.

Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu joistakin opintosuorituksista. Ryhmänohjaajalla on apunaan psykologian ryhmänohjaajanopas. Opas sisältää opintojaksokohtaiset ohjeet tehtävien tekemiseen ja arviointiin.

Opetus toteutetaan ryhmämuotoisesti, ryhmäkooksi suositellaan vähintään 10 opiskelijaa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Sähköisesti oppimateriaali-Kopassa. Oppilaitoksen opiskelijat käyttävät Kopan kaikkia ominaisuuksia: opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset, kirjallisten suoritusten palautus.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan verkkoyhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.