Psykologia yhteistyöoppilaitoksille

Psykologian opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä sekä muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa.

Kenelle

 • kaikille psykologiasta kiinnostuneille
 • kaikille ihmisläheistä työtä tekeville, esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimiville
 • opettajille tai opettajiksi aikoville
 • esimiehille

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmänohjaajalla on apunaan ryhmänohjaajan opas, opettajien tuki ja esimerkki etenemisaikataulumallista.

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ryhmänohjaajan johdolla.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Psykologian perusopinnot, ryhmänohjausmalli  (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Opintojaksojen opiskelutavat esitellään lv. 2021-2022 mukaisesti. 

 • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
  Oppimistehtävä ja reaaliaikanen lähiopetus (ryhmänohjaus). Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.
 • PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
  Oppimistehtävä ja reaaliaikainen lähiopetus (ryhmänohjaus)
 • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op) 
  Oppimistehtävä ja reaaliaikanen lähiopetus (ryhmänohjaus)
 • PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
  Oppimistehtävä, verkkotentti ja reaaliaikainen lähiopetus (ryhmänohjaus)
 • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)
  Oppimistehtävä ja reaaliaikanen lähiopetus (ryhmänohjaus)
Ryhmänohjaajalla on arviointivastuu muutamista opintosuorituksista. Ryhmänohjaajalla on apunaan psykologian ryhmänohjaajanopas. Opas sisältää opintojaksokohtaiset ohjeet tehtävien tekemiseen ja arviointiin.

Opetus toteutetaan ryhmämuotoisesti, ryhmäkooksi suositellaan vähintään 10 opiskelijaa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Opiskeluohjeet löytyvät Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/ Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka opiskelija ilmoittautuessaan opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan verkkoyhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa ryhmänohjauksen ja muun mahdollisen lähiopetuksen kuluista ja palkkiosta.