Ruotsi yhteistyöoppilaitoksille

XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli (3 op)

 • Moduuli soveltuu opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai joiden kielitaito kaipaa lisäharjoitusta.
 • Moduulilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet ja harjoitellaan vapaa-aikaan, opintoihin sekä työelämään liittyvää sanastoa erilaisten keskustelu-, kuuntelu- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla tutustutaan oman tieteenalan aihepiiriin.

Ruotsin akateemisen tason kurssit (Svenska för... -kurssit)

 • Ruotsin akateemisen tason kurssit ovat Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittavia akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kursseja.
 • Kurssien sisältönä on arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain, oman alan ruotsinkieliseen sanastoon perehtyminen eri tietolähteiden avulla sekä suullisen alustuksen pitäminen ja kirjallisten esitysten laatiminen.

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot
 • Ruotsin valmentava moduuli: Vähintään perusasteen ruotsin kielen taito tai vastaavat taidot.
 • Ruotsin akateemisen tason kurssit: Lukion ruotsin kursseja vastaavat taidot (taitotaso B1) täydennettynä tarvittaessa ruotsin valmentavalla kurssilla.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • Ruotsin valmentava moduuli: Lähiopetus vähintään 30 tuntia, itsenäinen työskentely ja kielioppitentti. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 20 opiskelijaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty/hylätty.
 • Ruotsin akateemisen tason kurssit: Lähiopetus vähintään 40 tuntia, itseopiskelutehtävien tekeminen, suullisen alustuksen pitäminen ja kirjallinen loppukoe. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 20 opiskelijaa/kurssi. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla: tyydyttävät tiedot/hyvät tiedot. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat.
Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n Moville.
Lisätiedot

Ruotsin akateemisen tason kurssien kurssikoodit ja -nimikkeet sekä laajuudet:

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (3 op)

 • XRUH002 Svenska för språkvetare / KIE, skriftlig del (1 op)
 • XRUH902 Svenska för språkvetare / KIE, muntlig del (2 op)
 • XRUH003 Svenska för historiker och etnologer / HIS ETN, skriftlig del (1 op)
 • XRUH903 Svenska för historiker och etnologer / HIS ETN, muntlig del (2 op)
 • XRUH004 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / KIR TAH TKA MKA MUS, skriftlig del (1 op)
 • XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / KIR TAH TKA MKA MUS, muntlig del (2 op)
 • XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / JOU PUH YVI, skriftlig del (1 op)
 • XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / JOU PUH YVI, muntlig del (2 op)
 • XRUY002 Svenska för samhällsvetare och filosofer, skriftlig del (1 op)
 • XRUY902 Svenska för samhällsvetare och filosofer, muntlig del (2 op)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (2 op)

 • XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker, skriftlig del (1 op)
 • XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker, muntlig del (1 op)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (3 op)

 • XRUK1001 Svenska för pedagoger / AIK ERI KAS OKL, skriftlig del (1 op)
 • XRUK9001 Svenska för pedagoger / AIK ERI KAS OKL, muntlig del (2 op)
 • XRUY003 Svenska för psykologer, skriftlig del (1 op)
 • XRUY903 Svenska för psykologer, muntlig del (2 op)

Liikuntatieteellinen tiedekunta (3 op)

 • XRUL005 Svenska för hälsovetare / TER, skriftlig del (1 op)
 • XRUL905 Svenska för hälsovetare / TER, muntlig del (2 op)

Kauppakorkeakoulu (3 op)

 • XRUT002 Svenska för ekonomer, skriftlig del (1 op)
 • XRUT902 Svenska för ekonomer, muntlig del (2 op)

Ohje ruotsin kurssien suoritustietojen toimittamiseksi rekisteröitäväksi

 • Ruotsin kielen akateemisen tason kursseista käytetään Korpissa yleiskoodia ja -nimikettä XRUX000 Svenska / skriftlig ja XRUX900 Svenska / muntlig. Kurssit kuitenkin toteutetaan ja suoritukset lähetetään rekisteröitäväksi alakohtaisesti siten, että suorituslistan kohtaan Opintojakson koodi ja nimi laitetaan alakohtainen kurssikoodi ja -nimi; kirjallinen ja suullinen osuus kirjataan omille listoilleen.
 • Jos kurssi on toteutettu usean oppiaineen yhteisenä kurssina, voi suoritustiedot tarvittaessa lähettää yhteisellä listalla yleiskoodilla ja -nimellä. Tällöin on kuitenkin jokaisen opiskelijan kohdalle merkittävä alakohtaisen kurssin koodi ja mielellään myös kurssin nimi. Selkeyden vuoksi suosittelemme kuitenkin mieluummin ilmoittamaan suoritustiedot alakohtaisin listoin.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.