Saksa yhteistyöoppilaitoksille

Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot sekä opetellaan selviytymään saksan kielellä elämän arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen. 

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

XSA0001 Saksa 1 -alkeiskurssi (4 op)

Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.
Toteutus ja opiskelutavat Lähiopetusta noin 50 tuntia, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti. Maksimiosallistujamäärä 40 opiskelijaa.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n kielikeskukselle.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.