Suomi toisena ja vieraana kielenä yhteistyöoppilaitoksille

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Ne tarjoavatkin mahdollisuuden syventää osaamista sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

Kenelle

 • opettajille tai opettajaksi aikoville
 • toimittajille ja tiedottajille
 • kouluttajina ja viestintäkonsultteina toimiville
 • maahanmuuttajaoppilaiden kanssa työskenteleville

Huom! S2-opinnot eivät tuota äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta

 • S2-opinnot eivät tuota äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, mutta ne antavat tukea ja lisäkoulutusta S2-opetukseen. Opettajaksi opiskelevalle tai S2-opettajana millä tahansa koulutusasteella jo töitä tekevälle on siis hyödyksi suorittaa S2-opintoja.
 • S2-perusopinnot eivät oikeuta suorittamaan suomen kielen aineopintoja, mutta niiden jälkeen voi suunnata S2-aineopintoihin.
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suosittelemme suomen kielen perus- ja aineopintoja. Jos haluaa äidinkielenopettajan pätevyyden, mutta toivesuunta on S2-opetuksessa, suosittelemme suomen kielen perusopintojen jälkeen S2-aineopintoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa myös kirjallisuuden perus- ja aineopinnot.

Toteutustapa

 • aineopinnoissa lähiopetusta suositellaan järjestettävän vähintään 40 tuntia
 • opintojaksojen suoritustapoja ovat oppimistehtävät, verkkotehtävät ja tentit
 • opiskeluohjeet saatavilla sähköisesti oppimateriaali-Kopasta

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: Oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet. Ryhmäkoko on vähintään 12 opiskelijaa.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

 Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 35 op

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 35 op
STKE123 Suomen kielen taidon arviointi 5 op 
STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op
STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen 5 op
STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op
STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op
STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op
STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op

Lähiopetusta tulisi tarjota etenkin seuraavista opintojaksoista:
STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op: 10 h
STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op: 10 h
STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op: 10 h
STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op: 10 h

Opintojaksojen pääasiallinen opiskelutapa on itsenäinen oppimis- tai verkkotehtävä.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Moodle
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.