Tilastotiede yhteistyöoppilaitoksille

Tilastomenetelmien peruskurssilla opitaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista.

Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssilla saadaan perustiedot ohjelman käyttöön ja opitaan hyödyntämään sitä opiskeluun ja töihin liittyvissä käytännön tutkimusongelmissa.

Kenelle

 • kandidaatin ja maisterin opintoja tekeville
 • tutkielmaa tekeville tueksi
 • pääsykokeisiin valmentautuville (esim. psykologia)

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

 •  Opetuksen järjestämisoikeuksien hakuaika: päähaku
 •  Opetuksen järjestämisoikeuden voimassaoloaika: järjestämisoikeutta voi hakea 1-2 lukuvuodeksi.
 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineen tarkentavat ohjeet.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)
TILP350 Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi  (2 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)
  Luennot 24 h, harjoitukset 12 h, itsenäistä työskentelyä ja lopputentti
 • TILP350 Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi (2 op)
  Harjoitukset vähintään 14 h. Suoritus harjoitustyöllä.
Opiskeluohjeet ja -materiaali
 •  TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)
  Luentomoniste
 • TILP350 Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi (3 op)
  SPSS-opas
Opetuksessa tarvittavat välineet SPSS-kurssilla tarvitaan tietokoneluokka, SPSS-ohjelma sekä oppilaitoksen oma käyttölisenssi SPSS-ohjelmalle.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.