Venäjä

Alkeiskursseilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot ja opetellaan selviytymään venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

XVE0005 Venäjä 1 -alkeiskurssi (5 op)
XVE0006 Venäjä 2 -alkeiskurssi (5 op)

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Venäjä 1: Ei edellytetä aiempia opintoja kyseisessä kielessä.
Venäjä 2: Venäjä 1 tai vastaavat taidot.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Lähiopetusta noin 50 tuntia/kurssi, itsenäinen työskentely, kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi. Maksimiosallistujamäärä on 40 opiskelijaa/kurssi.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n kielikeskukselle.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.