Yhteiskuntatieteet ja filosofia yhteistyöoppilaitoksille

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoissa tarjoutuu mahdollisuus tutustua Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteisiin laajapohjaisen perusopintokokonaisuuden kautta. Laajassa johdantojaksossa opiskelija pääsee perehtymään kaikkiin oppiainesuuntauksiin. 

Perusopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi edetä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian tai sosiologian opintosuunnan tai elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden opintoihin.

Kenelle

 • opettajille
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville
 • yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mukana oleville
 • järjestö- ja luottamustehtävissä toimiville

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Erityisen tärkeään rooliin nousee oppilaitoksessa toteutettu lähiryhmätyöskentely, jota ohjaa yhteistyöoppilaitoksen oma ryhmänohjaaja.

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Opiskeluryhmä etenee ohjatusti ryhmänohjaajan johdolla.  
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op) 
  Verkkoluennot, verkossa olevat materiaalit, ryhmätyöt sekä kirjalliset tehtävät.

 • YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op) 
  Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja sekä kirjalliset tehtävät.

 • YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op) 
  Verkkokurssi

 • YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) 
  Verkkoluennot, pienryhmätyöskentely ja kirjalliset tehtävät.

  Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea. Ryhmänohjauksen tuella kehitetään sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia ja opiskelutaitoja. Materiaalit löytyvät Moodlesta. Ryhmänohjaajalla on apunaan ryhmänohjaajanopas. Opas sisältää opintojaksokohtaiset ohjeet ryhmänohjaajan ohjaukseen. Opetus toteutetaan ryhmämuotoisesti, ryhmäkoko vähintään kuusi opiskelijaa.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Moodlessa.
Opetuksessa tarvittavat välineet Luentotallenteiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteydessä oleva tietokone sekä kuvan ja äänen siirtämiseen tarvittavat välineet.
Muut kulut oppilaitokselle Ryhmänohjauksesta ja oppilaitoksen tarjoamasta lähiopetuksesta aiheutuvat kulut.