Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Ilmoittautumis- ja opiskeluohjeet

Ilmoittautuminen opintoihin
Yleistä ilmoittautumisesta,
Avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautuminen,
Yhteistyöoppilaitosten opintoihin ilmoittautuminen,
Ilmoittautumisen peruminen,
Ilmoittautumis- ja hakuajat,
Aineopintojen edeltävät opinnot
Opintojen suunnittelu ja ohjaus
Opintojen mitoitus ja kesto,
Opintojen suunnittelu,
Opintokokonaisuuden HOPS,
Tutkintotavoitteinen HOPS,
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen,
Opintojen ohjaus
Opintomaksut
Opintomaksut ja niiden maksaminen,
Tutkinto-opiskelijoiden opintomaksut,
Henkilökunnan opintomaksut
Opinto-oikeus
Opinto-oikeuden kesto,
Opintojen suorittaminen opinto-oikeusaikana,
Opiskelun jatkaminen opinto-oikeuden umpeuduttua
Opiskelun avuksi
Ilmoittautumis- ja opiskeluprosessi,
Ohjeita opiskeluun
Opiskelutavat ja opiskelu verkossa
Opiskelutavat,
Opiskeluprosessi ja tietojärjestelmät,
Käyttäjätunnukset,
Korppi,
Koppa,
Optima ja Moodle,
Moniviestin,
Connect,
Kirjastopalvelut ja E-aineistot
Tenttiminen
Yleistä tenteistä,
Tenttipäivät ja tenttipaikat,
Ohjeet tentteihin ilmoittautumiseen
Opintosuoritukset
Opintosuoritusten arviointi,
Opintosuoritusten rekisteröinti,
Arvosanan korottaminen,
Opintosuoritustietojen seuraaminen
Todistukset ja opintosuoritusotteet
Todistus opinto-oikeudesta,
Opintosuoritusote,
Todistus opintokokonaisuudesta
Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Esteetön opiskelu,
Opintososiaaliset edut ja tuet,
Tutkintosääntö,
Vilppi ja plagiointi opiskelussa,
Avoimen yliopiston järjestyssäännöt,
Oikaisumenettely,
Palaute,
Yhteystietojen muuttaminen
Seuraa meitä

   

Osta lahjakortti verkossa

Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto