Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Tenttipäivät ja tenttipaikat

 • Yleiset tenttitilaisuudet järjestetään kerran kuukaudessa Jyväskylässä ja Helsingissä.
 • Mikäli jonkin oppiaineen tenttejä voidaan tenttiä vain tiettyinä yleisinä tenttipäivinä tai mikäli esim. kesän tenttipäivät eivät ole käytössä, tiedotetaan siitä oppiainekohtaisesti.
 • Mahdollisten etätenttien ja opintojaksojen omien tenttitilaisuuksien tenttipäivät tiedotetaan oppiainekohtaisesti.
 • Tentteihin ja tenttitilaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin.
 • Lue myös: Yleistä tenteistä ja Ohjeet tentteihin ilmoittautumiseen

Yleiset tenttipäivät ja tenttipaikat lv. 2014-2015 ja kesällä 2015

HUOM! Jyväskylän tenttipaikkaan voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana, joten varmista tenttipaikka aina ennen tenttitilaisuutta tältä www-sivulta!

Tenttipäivä Tenttipaikka Jyväskylässä
Tenttipaikka Helsingissä
ti 9.9.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 7.10.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 4.11.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 2.12.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 20.1.2015 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 17.2.2015 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 17.3.2015 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 14.4.2015 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 12.5.2015 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 9.6.2015 klo 16.30-20.30 Agora-rakennuksen auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali)
Markkinointi-instituutin tilat
ti 7.7.2015 klo 16.30-20.30 Agora-rakennuksen auditorio 2 Markkinointi-instituutin tilat
ti 18.8.2015 klo 16.30-20.30 Tiedotetaan myöhemmin Markkinointi-instituutin tilat
 • L- eli Liikunta-rakennus sijaitsee Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella osoitteessa Keskussairaalantie 4, Jyväskylä
 • Agora-rakennus sijaitsee Jyväskylän Mattilanniemessä osoitteessa Mattilanniemi 2
 • Markkinointi-instituutin tilat sijaitsevat osoitteessa Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki. Tarkka salitieto ilmoitetaan ennen kunkin tenttitilaisuuden alkua Markkinointi-instituutin aulassa. HUOM! Älä ota tenttimiseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä Markkinointi-instituuttiin, vaan avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden siirtotentit yhteistyöoppilaitoksissa

 • Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tenttejä voi suorittaa erikseen sovitusti ns. siirtotentteinä avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.
 • Tentin tulee olla täsmälleen samaan aikaan kuin avoimessa yliopistossa.
 • Halutessaan suorittaa tentin siirtotenttinä opiskelijan tulee:
  • ottaa itse yhteyttä haluaamansa yhteistyöoppilaitokseen ja sopia tenttimisestä ja tenttiyhteyshenkilöstä ko. oppilaitoksessa
  • selvittää mahdolliset oppilaitoksen perimät, tenttimisestä aiheutuvat kustannukset ja vastata niistä itse
  • varmistaa tenttipaikan sopivuus kyseisen oppiaineen koulutussihteeriltä/koulutussuunnittelijalta Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa
  • HUOM! Jokaisesti siirtotenttikerrasta tulee sopia erikseen yhteistyöoppilaitoksen ja avoimen yliopiston koulutussihteerin/koulutussuunnittelijan kanssa!
 • Tenttiin ilmoittauduttaessa tulee ilmoittaa oppilaitos, jossa tentti järjestetään, sekä oppilaitoksen yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa.
 • HUOM! Avoimen yliopiston omien opiskelijoiden ei tarvitse sopia erikseen tenttien suorittamisesta Helsingissä Markkinointi-instituutin tiloissa. Tentteihin ilmoittaudutaan Korppi-opintotietojärjestelmässä ja tenttipaikka (Helsinki) ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Muiden oppilaitosten opiskelijoiden siirtotentit avoimen yliopiston tenttitilaisuuksissa

 • Muiden oppilaitosten opiskelijat voivat erikseen sovitusti suorittaa tenttejä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yleisissä tenttitilaisuuksissa Jyväskylässä tai Helsingissä.
 • Siirtotenttejä voi suorittaa vain avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.
 • Avoin yliopisto perii muiden oppilaitosten opiskelijoilta maksun siirtotenttimisestä.
Ohjausta opintoihin
Seuraa meitä

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto FacebookissaJyväskylän yliopiston avoin yliopisto Twitterissä

Päärynän matkassa opiskelun imuun