Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Tenttipäivät ja tenttipaikat

 • Yleiset tenttitilaisuudet järjestetään kerran kuukaudessa Jyväskylässä ja Helsingissä, katso tenttipäivät ja tenttipaikat alla.
  • Mikäli jonkin oppiaineen tenttejä voidaan tenttiä vain tiettyinä yleisinä tenttipäivinä tai mikäli esim. kesän tenttipäivät eivät ole käytössä, tiedotetaan siitä oppiainekohtaisesti.
 • Mahdollisten etätenttien ja opintojaksojen omien tenttitilaisuuksien tenttipäivät tiedotetaan oppiainekohtaisesti.
 • Tentteihin ja tenttitilaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin.
 • Lue myös: Yleistä tenteistä ja Ohjeet tentteihin ilmoittautumiseen

Yleiset tenttipäivät ja tenttipaikat lv. 2013-2014 ja kesällä 2014

HUOM! Jyväskylän tenttipaikkaan voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana, joten varmista tenttipaikka aina ennen tenttitilaisuutta tältä www-sivulta!

Tenttipäivä Tenttipaikka Jyväskylässä
Tenttipaikka Helsingissä
ti 10.9.2013 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 8.10.2013 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 5.11.2013 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 3.12.2013 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 21.1.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 18.2.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 18.3.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 15.4.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 13.5.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 10.6.2014 klo 16.30-20.30 Agora-rakennuksen auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali) Markkinointi-instituutin tilat
ti 8.7.2014 klo 16.30-20.30 Agora-rakennuksen auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali) Markkinointi-instituutin tilat
ti 19.8.2014 klo 16.30-20.30 Agora-rakennuksen auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali) Markkinointi-instituutin tilat
 • L- eli Liikunta-rakennus sijaitsee Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella osoitteessa Keskussairaalantie 4, Jyväskylä
 • Agora-rakennus sijaitsee Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksella osoitteessa Mattilanniemi 2, Jyväskylä
 • Markkinointi-instituutin tilat sijaitsevat osoitteessa Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki. Tarkka salitieto ilmoitetaan ennen kunkin tenttitilaisuuden alkua Markkinointi-instituutin aulassa.

Yleiset tenttipäivät ja tenttipaikat lv. 2014-2015 ja kesällä 2015

HUOM! Jyväskylän tenttipaikkaan voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana, joten varmista tenttipaikka aina ennen tenttitilaisuutta tältä www-sivulta!

Tenttipäivä Tenttipaikka Jyväskylässä
Tenttipaikka Helsingissä
ti 9.9.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 7.10.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 4.11.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 2.12.2014 klo 16.30-20.30 L-rakennuksen sali L 304 Markkinointi-instituutin tilat
ti 20.1.2015 klo 16.30-20.30 Tenttipaikat tiedotetaan myöhemmin Markkinointi-instituutin tilat
ti 17.2.2015 klo 16.30-20.30
Markkinointi-instituutin tilat
ti 17.3.2015 klo 16.30-20.30 Markkinointi-instituutin tilat
ti 14.4.2015 klo 16.30-20.30 Markkinointi-instituutin tilat
ti 12.5.2015 klo 16.30-20.30 Markkinointi-instituutin tilat
ti 9.6.2015 klo 16.30-20.30 Markkinointi-instituutin tilat
ti 7.7.2015 klo 16.30-20.30 Markkinointi-instituutin tilat
ti 18.8.2015 klo 16.30-20.30 Markkinointi-instituutin tilat
 • L- eli Liikunta-rakennus sijaitsee Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella osoitteessa Keskussairaalantie 4, Jyväskylä
 • Markkinointi-instituutin tilat sijaitsevat osoitteessa Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki. Tarkka salitieto ilmoitetaan ennen kunkin tenttitilaisuuden alkua Markkinointi-instituutin aulassa.

Siirtotentit avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa

 • Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tenttejä voi suorittaa erikseen sovitusti ns. siirtotentteinä avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.
 • Tentin tulee olla täsmälleen samaan aikaan kuin avoimessa yliopistossa.
 • Halutessaan suorittaa tentin siirtotenttinä opiskelijan tulee:
  • ottaa itse yhteyttä haluaamansa yhteistyöoppilaitokseen ja sopia tenttimisestä ja tenttiyhteyshenkilöstä ko. oppilaitoksessa
  • selvittää mahdolliset oppilaitoksen perimät, tenttimisestä aiheutuvat kustannukset ja vastata niistä itse
  • varmistaa tenttipaikan sopivuus kyseisen oppiaineen koulutussihteeriltä/koulutussuunnittelijalta Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa
  • HUOM! Jokaisesti siirtotenttikerrasta tulee sopia erikseen yhteistyöoppilaitoksen ja avoimen yliopiston koulutussihteerin/koulutussuunnittelijan kanssa!
 • Tenttiin ilmoittauduttaessa tulee ilmoittaa oppilaitos, jossa tentti järjestetään, sekä oppilaitoksen yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa.
 • HUOM! Avoimen yliopiston omien opiskelijoiden ei tarvitse sopia erikseen tenttien suorittamisesta Helsingissä Markkinointi-instituutin tiloissa. Tentteihin ilmoittaudutaan Korppi-opintotietojärjestelmässä ja tenttipaikka (Helsinki) ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ohjausta opintoihin

Ota yhteyttä!

Seuraa meitä

Avoin yliopisto Facebookissa