AIKP1013 Adult learner in a changing working life and society (5 cr)

Ilmoittaudu opintoihin

Opintojakson voi suorittaa itsenäisellä oppimistehtävällä tai verkkokurssilla tai verkkotentillä. Ks. suoritustapojen kuvaukset.

Tutustu lv. 2022-2023 suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen.

Oppimistehtävä

Verkkokurssi

Verkkotentti