AIKP1016 Pedagogical development project (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede vastaa haasteeseen tutkimuksella. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ja pyrkiä ratkomaan ongelmia, mikä mahdollistaa perustellun toiminnan ja kehityksen. Opintokokonaisuuden päättävässä opintojaksossa sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa aiemmin opittua rajattuun pedagogiseen kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa ympäristössä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa kehittämistä vaativan didaktisen prosessin vaiheet (tavoitteet, toteutus, arviointi)
  • tunnistaa ja jäsentää aikuiskasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • tarkastella kehittymisen haasteita sekä tarkastella kriittisesti asennettaan ohjaustyötä ja oppimista kohtaan

Study materials

Atjonen, P. 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Joensuu: Kirjokansi.
JA
Virtanen, V., Postareff, L. & Hailikari, T. 2015. Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? Yliopistopedagogiikka, 1. Luettavissa pdf-muodossa osoitteessa https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2015/03/virtanen-ym.pdf
JA
Yksi oppimista ja/tai ohjausta käsittelevä lähde edellisistä opintojaksoista
JA
Vähintään kaksi vapaavalintaista tieteellistä lähdettä

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä oppimistehtävävastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching