ELIS012 Applied Exercise Research Training (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Soveltavan liikunnan tutkimushankkeet ja tutkimuksen vaiheet: tiedon- ja aineistonhankinta, aineiston koodaus ja analysointi.

Suoritustavat

Toteutetaan ennalta laaditun ja hyväksytyn suunnitelman perusteella. Harjoittelun toteutumisesta raportoidaan kurssin vastuuopettajalle.

Arviointiperusteet

Harjoitteluraportti 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee soveltavan liikunnan tutkimuksen keskeiset sisällöt
- on saanut kokemusta tutkimusprosessiin osallistumisesta

Description of prerequisites

Erityisliikunnan aineopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching