JSBP9130 Basics of Management and Organizations (LITO) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

LITO-opintokokonaisuus: Johtamisen ja organisaatioiden perusteet

Description

Sisältö
 • Johtaminen ja johtajuus
  • johtajuusajattelun ja -mallien kehittyminen
  • kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtamisen avainkäsitteet
 • Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
  • organisaation rakenteet
  • organisaatiokulttuuri
  • organisaatioelämä
 • Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
  • henkilöstöresurssien johtaminen
  • yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
  • motivointi ja valmentaminen
 • Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
  • strategisen ajattelun ja -mallien kehittyminen
  • strategiatyökalut
  • strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä

• eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä

• ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja

• muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa

• soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

Additional information

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Description of prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Study materials

Robbins, Stephen P. – Judge, Timothy A. – Campbell, Timothy T. (2017) Organizational Behavior. 2nd edition. Pearson.

Opettajat voivat edellyttää myös muun kirjallisuuden lukemista (esim. artikkeleita). Tarkemmat tiedot annetaan kurssin alkaessa.

Completion methods

Method 1

Description:
Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching