LBIP1013 Kuormitusfysiologian luennot (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Energia-aineenvaihdunnan ja ravintofysiologian perusteet
Energiankulutus levossa ja kuormituksessa
Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta
Harjoitusadaptaatioiden perusteet
Kehon koostumus, suorituskyky ja liikunta-aktiivisuus
Ylipaino, lihavuus ja painon hallinta

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa

  • selittää kuormitusfysiologian peruskäsitteet ja terminologian
  • selittää energia-aineenvaihdunnan toiminnan periaatteet ja yhteyden suorituskykyyn
  • hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan periaatteet ja yhteyden suorituskykyyn
  • kuvailla voima- ja kestävyysharjoitteluadaptaatioiden periaatteet sekä muiden suorituskykyyn ja harjoitteluun vaikuttavien tekijöiden merkityksen

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu terveystieteiden ja terveystiedon perusopinnot suorittaville muiden kuin liikuntatieteellisen tiedekunnan sivuaineopiskelijoille. Opintojakso LBIP010 tai LBIP1015 Fysiologian perusteet (kirjatentti 2 op) suoritetaan ensin. 

Avoimessa yliopistossa opintojakso soveltuu muillekin  aihepiiristä kiinnostuneille.

Description of prerequisites

LBIP010 Fysiologian perusteet (2 op) tai LBIP1015 Fysiologian perusteet, kirjatentti (2 op)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Luennot 16 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia (syke ja verenpaine, hapen- ja energiankulutus, anaerobinen suorituskyky). Tentti luennoista ja luentosalidemonstraatioista.
Evaluation criteria:
Tentti 100 %
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching