LLTS1003 Physical Activity and Cardiometabolic Diseases (Lectures) (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sydän-, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien patofysiologia ja liikunta. Liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä. Liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä. Liikunnan annostelu ja ohjelmointi ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä. Liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisy ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä.

Suoritustavat

Luennot 18 tuntia 
Itsenäinen opiskelu
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä

Arviointiperusteet

Tentti 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa selittää sydän-, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet

  • osaa arvioida liikunnan vaikutuksia ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä

  • tietää liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa ottaa huomioon liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisyn ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

Description of prerequisites

KTEP003 Liikunta ja terveys TAI LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa

LBIP011 Kuormitusfysiologian perusteet TAI Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto

Study materials

Cochrane kirjaston liikuntaan ja kardio-metabolisiin sairauksiin liittyvät systemaattiset katsaukset. (https://www.cochranelibrary.com/)

Literature

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • American College of Sports Medicine. 2019. ACSM’s Clinical Exercise Physiology. 1. painos. Philadelphia: Wolters Kluwer. (Sivut 1-364 ja 440-474; yhteensä 398 sivua).
  • Liikunta -käypä hoito suosituksen kardio-metabolisia sairauksia koskevat osat (https://www.kaypahoito.fi/hoi50075).

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching