LLTS1004 Physical Activity and Musculoskeletal, Pulmonary, Oncological, Mental and Neurological Diseases (Lectures) (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tuki- ja liikuntaelin-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologisten sairauksien patofysiologia ja liikunta. Liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä. Liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä. Liikunnan annostelu ja ohjelmointi ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä. Liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisy ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä.

Suoritustavat
Luennot 18 tuntia
Itsenäinen opiskelu
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä


Arviointi
Tentti 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää tuki- ja liikuntaelin-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologisten sairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet

  • osaa arvioida liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä

  • tietää liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa ottaa huomioon liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisyn ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

Description of prerequisites

KTEP003 Liikunta ja terveys (korjaa kurssin uusi nimi ja koodi)

LBIP011 Kuormitusfysiologian perusteet (korjaa kurssin uusi nimi ja koodi)

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (korjaa kurssin uusi nimi ja koodi)

Liikunta ja kardio-metaboliset sairaudet.

Study materials

Cochrane kirjaston liikuntaan ja kurssin aihepiiriin kuuluvia sairauksia koskevat systemaattiset katsaukset. (https://www.cochranelibrary.com/)

Literature

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • American College of Sports Medicine. 2019. ACSM’s Clinical Exercise Physiology. 1. painos. Philadelphia: Wolters Kluwer. (Sivut 365-439 ja 475-750; yhteensä 349 sivua).
  • Liikunta -käypä hoito suosituksen kurssin aihepiiriin kuuluvia sairauksia koskevat osat (https://www.kaypahoito.fi/hoi50075).

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot 18 tuntia, itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä
Evaluation criteria:
Tentti 100 %
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentti 100 % (luennot ja kirjallisuus)
Language:
Finnish

Teaching