LPEA003 Intermediate Sport Didactics 1 (5–7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Perustaitojen oppimiseen liittyvät liikekehittelyt erilaisissa liikuntaympäristöissä.

Erilaisten opetusmenetelmien monipuolinen ja tarkoituksenmukainen käyttäminen.

Pedagogisesti tarkoituksenmukaisten ja turvallisten liikuntatuntien suunnittelu erilaisten oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Koulun liikunnanopetukseen tutustuminen.

Opettaminen erilaisissa liikuntaympäristöissä. Opetuksen eriyttäminen ja haastavien opetustilanteiden ratkaisu.


Suoritustavat:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 118 tuntia:
Yhteiset luennot 4 tuntia
Talviliikunta 20 tuntia
Vesiliikunta 20 tuntia
Palloilu 18 tuntia
Telinevoimistelu 20 tuntia
Perusliikunta 20 tuntia

Rytmi- ja ilmaisuliikunta 16 tuntia

Itsenäinen työskentely.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen.


Arviointperusteet:


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia taidon oppimisen periaatteet, erilaiset oppimisympäristöt sekä turvallisuustekijät huomioiden

  • osaa käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä 

  • osaa monipuolisesti erilaisia liikuntataitoja

  • osaa edistää hyvinvointia, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakyvyn osa-alueita erilaiset oppijat huomioiden

  • osaa didaktisilla ratkaisuilla edistää tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston muodostumista

  • osaa tukea omalla toiminnallaan ryhmän hyvinvointia ja oppimista

  • osaa eriyttää toimintaa ja edistää vuorovaikutusta ryhmän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

  • osaa soveltaa ihmisen anatomisia, fysiologisia ja biomekaanisia tekijöitä liikunnan opettamisessa terveyttä ja toimintakykyä edistävällä tavalla

  • osaa hyödyntää opetusteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla

Additional information

Ajoitus: 2. vuosi kevätlukukausi

Description of prerequisites

LPEP006 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 2

Recommended prerequisites

Study materials

Luentojen ja harjoitusten sisällöt, lajikohtainen oheislukemisto sekä verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T. 2016. Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni. Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Jyväskylä: PS-Kustannus. (267 s.)

Jaakkola, T. 2013. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-Kustannus. (149 s.)

Mosston, M. & Ashworth, S. 2008. Teaching physical education. First online edition. (348 s.) (http://spectrumofteachingstyles.org/pdfs/ebook/Teaching_Physical_Edu_1st_Online.pdf)

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching