LPEA016 Bachelor's Thesis (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kandidaatintutkielma


Suoritustavat:

Itsenäinen työskentely

Kandidaatintutkielman laatiminen


Arviointiperusteet:

Tutkielman laatu.

Arvioitavat osa-alueet: Aiheen valinta, rajaus ja perustelu; aihepiirin tuntemus, käsitteiden käyttö sekä kirjallisuuslähteiden monipuolinen ja kriittinen käyttö; Pohdinnassa kirjallisuuden synteesi ja analyysi sekä yhdistäminen omaa ajatteluun tieteellisesti argumentoiden. Niiden pohjalta perusteltu esitys jatkotutkimusaiheelle; Tutkielman rakenne, kieliasu ja viimeistely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa tuottaa liikuntapedagogista tieteellistä, kriittisesti perusteltua tekstiä

Additional information

Ajoitus: 3. vuosi kevätlukukausi

Study materials

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2009 tai uudempi. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (464 s.)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan ”Tuula tutkija” -kirjoitusohjeet seminaaritöille ja tutkielmille.
https://www.jyu.fi/sport/ohjekeskus/how-to/opinnaytetyot

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tutkielman laatu. Arvioitavat osa-alueet: Aiheen valinta, rajaus ja perustelu; aihepiirin tuntemus, käsitteiden käyttö sekä kirjallisuuslähteiden monipuolinen ja kriittinen käyttö; Pohdinnassa kirjallisuuden synteesi ja analyysi sekä yhdistäminen omaa ajatteluun tieteellisesti argumentoiden. Niiden pohjalta perusteltu esitys jatkotutkimusaiheelle; Tutkielman rakenne, kieliasu ja viimeistely.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (7 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely

Kandidaatintutkielman laatiminen

Teaching