LPSJ1200 Liikuntapsykologian syventäviä opintoja (10–15 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Oman tieteenalan syventäviä opintoja, joita jatko-opiskelija valitsee oman väitöskirjatyöskentelynsä mukaisesti ja tueksi yhdessä ohjaajan kanssa sopien.

Suoritustavat

Opintojaksojen mukaiset suoritustavat (kontaktiopetus, itsenäinen työskentely)

Arviointiperusteet

Oman tieteenalan syventäviä opintoja, joita jatko-opiskelija valitsee oman väitöskirjatyöskentelynsä mukaisesti ja tueksi yhdessä ohjaajan kanssa sopien.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalansa ja tutkimusaiheensa kannalta keskeisen tutkimuksen ja tieteellisen keskustelun

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10–15 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching