LTKH1001 Wellness coaching: promoting health behavior changes (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa
Valmennusprosessin eteneminen
Valmennusprosessin arviointi
Valmentajan rooli ja etiikka

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisympäristössä, valmennusharjoittelu


Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää Moodle-oppimisympäristössä esiteltyjen tehtävien palauttamista hyväksytysti ja verkkokeskusteluun osallistumista sekä valmennusharjoittelun toteuttamista ja sen esittelyä dia- ja äänitallenteena. 

Learning outcomes

Vahvistaa hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista tukea ihmisen hyvinvointia lisäävää käyttäytymisen muutosta.


Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • Ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
  • Osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
  • Osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
  • Ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.

Study materials

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä


Oheiskirjallisuus:

Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy (Second edition.). New Harbinger Publications, Inc.

Hayes, S. C. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kangasniemi, A.M. Lappalainen, R., Kankaanpää, A. Tolvanen A. & Tammelin, T. (2015).
Towards a physically more active lifestyle based on one ́s own values: the results of a randomized controlled trial among physically inactive adults. BMC Public Health, 15:260. DOI: 10.1186/s12889-015-1604-x

Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016.
Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 2. Painos. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa. ISBN:9789526848808.

Kangasniemi, A. (2015). The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences 2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja, ISSN 0357-2498; 305.

Lappalainen, R. (2010). Painon ja mielen psykologiaa: Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa : ohjaajan opas. Tampere: Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos.

Pietikäinen, A. (2016). Joustava mieli. Duodecim.

Pietikäinen, A. (2019). Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Duodecim.

Stoddard, J. & Afari, N. (2014). The big book of ACT metaphors: a practitioner's guide to experiential exercises and metaphors in acceptance and commitment therapy. E-kirja. New Harbinger Publications.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching