LTKH1004 Assessment of Functioning (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Elintapojen ja toimintakyvyn kartoitus (liikunta-aktiivisuus, fyysinen kunto ja palautuminen), elintapasairauksien riskin tunnistaminen (verenpaine, syke, rasva-arvot, vyötärön ympärys, kehon koostumus), suorituskyky (6min ja 2km kävelytestit), lihaskunto (Alpha-Fit, puristusvoima), liikkuvuus, asento (yhteys ergonomiaan), hengitystoiminta, psyykkinen hyvinvointi/voimavara (motivaatio, elämänlaatu, tavoitteet), eri-ikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kartoittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kartoittaa, miten elintavat vaikuttavat hyvinvointiin ja toimintakykyyn.
  • osaa tehdä johtopäätöksiä kartoituksen tuloksista tarkoituksenmukaisella ja luotettavalla tavalla sekä kuvata arvioinnin tulokset.

Additional information

Ajoitus: kevät

Opintojakson toteuttaa JAMK (Pirjo Mäki-Natunen)

Description of prerequisites

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching