PSYA110 Developmental Psychology II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yksilön ja ympäristön vuorovaikutus sekä kehityksen kontekstit erityisesti oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja kehityksen konteksteja koskevaan tietoon. Hän ymmärtää neurobiologisten, sosiaalisten ja kontekstuaalisten tekijöiden merkityksen kehityksessä, oppimisessa ja oppimisvaikeuksissa sekä yksilön osallisuuden näissä ilmiöissä. Hänellä on taitoa esittää ja perustella omia näkökantojaan ja keskustella niistä ryhmässä. Opintojaksolla opiskelija kehittää kriittistä ajatteluaan sekä oppii lukemaan, analysoimaan ja arvioimaan alan tutkimusartikkeleita.

Description of prerequisites

Psykologian perusopinnot.

Study materials

Artikkelit, jotka ilmoitetaan vuosittain.

WABER, D. P. (2010). Rethinking learning disabilities: Understanding children who struggle in school. New York: Guilford.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:
Luennot ja pienryhmätyöskentely, kirjallisuus ja tentti.

Teaching