TERS1008 Settings-Based Health Promotion (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen perusteet ja periaatteet
Eri toimintaympäristöjen erityispiirteet sekä niihin soveltuvat toimet ja arviointikohteet

Suoritustavat

Luento (2 h)
Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • jäsentää terveyden edistämisen erilaisia toimintaympäristöjä sekä niiden eri tasoja sosio-ekologisen mallin mukaisesti
  • suunnitella tiettyyn toimintaympäristöön ja sen eri tasoille soveltuvia toimia sekä arviointimenetelmiä
  • tarkastella kriittisesti toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen etuja ja puutteita

Study materials

Kurssilla jaettava materiaali (artikkelipaketti). 

Kokko S. and Baybutt M. (eds.) (2022) Handbook of Setting-Based Health Promotion. Springer International Publishing, IV, 306 pages. ISBN 978-3-030-95855-8 (huom. kirja tulee käyttöön lukuvuonna 2022-2023)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching