TERV002 Basics of Didactics in Health Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveysosaaminen terveystiedon osaamistavoitteena
Kansalliset opetussuunnitelmat
Terveystiedon opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita
Terveystiedon opetuksen erityispiirteitä
Oppilaantuntemuksen perusteita

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa opetussuunnitelmia terveystiedon opettajan työvälineenä

  • osaa asettaa osaamistavoitteita eri kouluasteilla sekä toteuttaa ja arvioida oppimistilanteita

  • tarkastella terveystiedon opetukseen ja oppimiseen liittyviä käsityksiään

  • perustella oppilaan lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamista opetuksessa

Compulsory prerequisites

Study materials

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf

Ammatillisten perustutkintojen perusteet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/4211783

Muu opintojakson materiaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (16 tuntia) ja opetusharjoituksiin (20 tuntia), itsenäinen opiskelu ja kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Opetusharjoitusten hyväksytty suorittaminen, kirjalliset tehtävät 100 %
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching