TTMP1003 Addiction (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Riippuvuus ilmiönä
Riippuvuuden kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät
Keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet
Riippuvuuksien tuottamat haitat yksilö, yhteisö ja yhteiskuntatasolla
Riippuvuuksilta suojaavat tekijät
Riippuvuuksien ehkäisykeinoja

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää riippuvuutta ilmiönä

  • kuvata riippuvuuden kehittymistä ja siihen yhteydessä olevia biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä 

  • eritellä riippuvuutta terveyttä kuluttavana tekijänä 

  • tarkastella riippuvuuksien ehkäisyä ja päihteettömyyden edistämistä nuorilla yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla

Study materials

Aalto, M., Alho, H., Kiianmaa, K. & Lindroos, L. Alkoholiriippuvuus. (toim.). 2015. 3. uudistettu painos. Duodecim. (sivut 1-62, 103-245)

Heloma, A., Kiianmaa, K, Korhonen, T. & Winell, K. (toim.) 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Duodecim. (sivut 1-112)

Tammi, T., Raento P. (toim.) 2013. Addiktioyhteiskunta: Riippuvuus aikamme ilmiönä. Gaudeamus (sivut 7-72; 147-164) 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen opiskelu,
Oppimistehtävä ilmoitetusta oppimateriaalista

Study materials:

Aalto, M., Alho, H., Kiianmaa, K. & Lindroos, L. Alkoholiriippuvuus. (toim.). 2015. 3. uudistettu painos. Duodecim. (sivut 1-62, 101-245)

Heloma, A., Kiianmaa, K, Korhonen, T. & Winell, K. (toim.) 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Duodecim. (sivut 1-112)

Tammi, T., Raento P. (toim.) 2013. Addiktioyhteiskunta: Riippuvuus aikamme ilmiönä. Gaudeamus (sivut 7-71; 147-164) tai valikoima artikkeleita riippuvuuksista

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

 Osallistuminen erikseen ilmoitettavaan seminaaripäivään ja oppimistehtävän laatiminen luentomuistiinpanojen ja muun erikseen ilmoitettavan materiaalin perusteella.

Study materials:

Ilmoitetaan toteutuksen Moodle-sivuilla.

Teaching