VTEA1007 Practical training in sport-specific coaching (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opiskelija perehtyy urheiluvalmennukseen tietyssä lajissa tietylle kohderyhmälle. Opiskelija soveltaa aiemmilla opintojaksoilla oppimiansa tietoja ja taitoja ohjatusti urheiluvalmennuksen käytännön työssä.

  • Ohjattu urheiluvalmennusharjoittelu urheiluseuroissa

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

  • Näyttökokeiden suorittaminen

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa suunnitella ja toteuttaa valmennusta huomioiden tietyn urheilulajien erityisvaatimukset

  • osaa arvioida ja analysoida urheilulajin valmennustoimintaa perustuen liikuntabiologian alan kirjallisuuteen ja tieteelliseen tutkimukseen

  • osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön ongelmatilanteiden ratkaisussa

  • osaa toimia lajivalmennuksessa työyhteisön jäsenenä

  • osaa valmentaa tietyn urheilulajin urheilijoita

Additional information

3. kevätlukukausi

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja harjoittelu 40 h.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching