VTEJ1200 Advanced studies in Science of Sport Coaching and Fitness Testing (6–15 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Oman tieteenalan syventäviä opintoja, joita jatko-opiskelija valitsee oman väitöskirjatyöskentelynsä mukaisesti ja tueksi yhdessä ohjaajan kanssa sopien.

Suoritustavat

Opintojaksojen mukaiset suoritustavat (kontaktiopetus, itsenäinen työskentely) 

Arviointiperusteet 

Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalansa ja tutkimusaiheensa kannalta keskeisen tutkimuksen ja tieteellisen keskustelun

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10–15 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching