VTEP1000 Testing and Training for different components of fitness (7 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opiskelija syventää tietämystä fyysisen kunnon harjoittamisen eri osa-alueista ja urheiluvalmennuksen kokonaisuudesta.

Description

Sisältö

  • Pitkäaikaisen fyysistä suorituskykyä kehittävän harjoitteluohjelman laadinta, toteutus ja seuranta

  • Palautteen anto testituloksista

  • Valmennusosaamisen osoittaminen näyttökokeissa 

Suoritustavat

  • Seminaari (20 t)

  • Itsenäinen harjoittelu, harjoitteluraporttien laadinta ja esittäminen seminaarissa

  • Näyttökokeiden suorittaminen

Arviointikohteet

Harjoitteluraportit ja niiden esittäminen (50%) ja näyttökokeiden suorittamine ja raportointi (50%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa laatia erikestoisille aikaväleille tarkoitettuja valmennussuunnitelmia ja perustella valinnat tutkimusnäyttöön perustuen

  • osaa arvioida harjoittelun yksilöllisiä vaikutuksia elimistön toimintaan

  • osaa laatia yksilöllisen harjoitteluohjelman testitulosten ja lajin vaatimusten perusteella sekä seurata ja arvioida harjoittelun vaikuttavuutta

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteiden mukaisia yksilöllisiä harjoituksia yhteistyössä muiden valmennusammattilaisten kanssa

Additional information

3. syyslukukausi

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitteluraportit ja niiden esittäminen (50%) ja näyttökokeiden suorittaminen ja raportointi (50%)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching